Norge opp til eksamen i bærekraftsmålene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Norge opp til eksamen i bærekraftsmålene

Nå er Norges arbeid for å nå bærekraftsmålene oppe til evaluering foran hele verdenssamfunnet i FN. - LO er med for å sikre at arbeidstakernes stemme blir hørt, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Klima og miljø

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Det årlige High-level Political Forum (HLPF) arrangeres i FN New York nå i juli, digitalt. HLPF er FNs plattform for å følge opp nasjonal og global implementering av bærekraftsmålene.

­- Det er le­tt å tenke at bærekraftsmålene er noe som bare gjelder fattige land og det store utland, og ikke så mye her hjemme i lille, rike Norge. Men også i Norge er det mange grep på en rekke områder som må tas for å bidra til å nå målene i tide til 2030. Og det begynner å haste, sier Are Tomasgard, LO-sekretær.

LOs innspill til regjeringen

På FN toppmøtet skal land rapportere på hvordan de ligger an. Og i år skal altså Norge opp til «eksamen». I den norske delegasjonen sitter LO, sammen med blant annet NHO. 

- I LO har vi valgt ut fire av bærekraftsmålene i vårt arbeid. Det er anstendig arbeid, kampen mot klimaendringene, ulikhet og mer likestilling, sier Tomasgard. 

LO har en rekke ganger spilt inn fagbevegelsens prioriteringer opp mot regjeringens arbeid.

LO har også gjort sin egen evaluering av Norges arbeid med bærekraftmålene i samarbeid med internasjonal fagbevegelse (ITUC()

- Norge har mye bra å vise til i sin rapportering til FN, og det er positivt  de har lyttet og lagt til rette for partssamarbeid og dialog. Men Regjeringens arbeid med bærekraftsmålene kom seint i gang. Det manglet lenge en helhetlig nasjonal plan, og arbeidet er fremdeles for fragmentert[, sier LO-sekretær Tomasgard

Det må et taktskifte til for å bidra til at Norge oppfyller sine forpliktelser innen 2030. For eksempel gjenstår det fortsatt mye for å oppnå likelønn. Kvinner gjør fremdeles  mest arbeid i hjemmet og andelen kvinner i toppledelsen i næringslivet er for lav. 

- Samleside: FNs bærekraftsmål og LOs arbeid

250 millioner jobber utradert

Den internasjonale fagbevegelsen ITUC har spilt inn fagbevegelsens prioriteringer til den såkalte Ministererklæringen. Erklæringen skal inneholde konklusjoner om veien videre ut av pandemien og inn mot 2030.

ITUC peker i sine innspill på at mer enn 250 millioner jobber er utradert det siste året. Og 1.6 milliarder mennesker arbeidende i uformell sektor har store problemer med å få det til å gå rundt, gitt restriksjoner og stadig nye smittebølger.

Og det er de som allerede var mest sårbare på arbeidsmarkedet som rammes hardest: Kvinner, unge, ufaglærte, migranter, de som arbeider i gråøkonomien.

-   Pandemien er et kraftig tilbakeslag, på de fleste områdene det måles på. Det er avgjørende at de negative effektene av pandemien ikke får bitt seg fast, men at vi kan komme ut av krisen sterkere og bedre rustet. 

Både her hjemme og i utlandet mener vi at anstendig arbeid basert på internasjonale arbeidsstandarder er avgjørende for å oppnå inkluderende og bærekraftig vekst, sier Tomasgard.

Globalt sosialt sikringsfond

LO støtter ITUC sine krav til verdens ledere. Blant annet at det må på plass en ny sosial kontrakt for å hindre det som er i ferd med å bli en global tillitskrise i tillegg til en arbeidslivskrise. Den må sette jobber, rettigheter, sosial beskyttelse, likestilling og inkludering i sentrum av gjenoppbyggingen.

Sentralt i dette arbeidet er kravet om opprettelsen av et globalt sosialt sikringsfond. der også NHO og regjeringen er med i diskusjonene.

-  Det blir interessant å se i hvilken grad Ministererklæringen klarer å finne enighet rundt disse temaene, men foreløpige rapporter tyder på at dette kan bli svært utfordrende, er vurderingen til LOs internasjonale avdeling.

En av de store utfordringene med slike globale konferanser er avstanden ut fra New Yorks diplomatiske irrganger og inn til vanlige menneskers daglige hverdagsstrev. Samtidig lykkes en ikke uten nettopp å klare å koble disse to sammen.

Kontakt

Kontakt