LO og NHO jobber sammen for en mer bærekraftig utvikling

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tre damer i sommerklær - to fra LO og ei fra NHO - står foran FN-bygningen. Flaggene vaier i bakgrunnen og det er blå himmel. Damene smiler.
Katarina Sætersdal (NHO), Anne-Beth Skrede (LO) og Kathrine Fauske og (LO) deltar på FNs møte om bærekraftsmålene 9.-19. juli i New York

LO og NHO jobber sammen for en mer bærekraftig utvikling

Hvor langt verden har kommet for å nå FNs mål for 2030 for en bedre og mer bærekraftig fremtid? Dette er tema på FNs pågående høynivåmøte i New York.

Klima og miljø

Hvor langt verden har kommet for å nå FNs mål for 2030 for en bedre og mer bærekraftig fremtid, diskuteres og måles hvert år.

Utenriksdepartementet inviterte i år NHO og LO, sammen med NGOer og universitetet i Oslo, til å delta i den norske delegasjonen til FNs høynivå-møte om bærekraftsmålene. 

For NHO og LO angår de fleste av bærekraftsmålene medlemmene, men målene knyttet til anstendig arbeid, antikorrupsjon, klimaendringer, likestilling og ulikhet er av særlig interesse.

Under FNs høynivåmøte fikk både NHO og LO representere Norge ved å være talspersoner under plenumssamlingene.

LOs Anne-Beth Skrede, holdt Norges innlegg under gjennomgangen av mål 8 "Anstendig arbeid og økonomisk vekst". Innlegget koblet Parisavtalen, klimamål og just transition (rettferdig omstilling) til anstendig arbeid.

Les innlegget til Anne-Beth Skrede her! 

Katarina Sætersdal fra NHO holdt Norges innlegg under bærekraftsmålet om redusert ulikhet (mål 10), og pekte på at høy grad av likhet og gode velferdssystemer tar vare på de med lavest inntekt i Norge. Likevel går utviklingen i feil retning, og vi ser at ulikhetene øker. Økt ulikhet kan føre til tap av tillit. Mål 8, med anstendig arbeid, sosial dialog og sentrale lønnsforhandlinger, er fundamentalt for å ha fortsatt liten ulikhet.

Les innlegget til Katarina Sætersdal her! 

Under plenumsgjennomgangen av status for prosessen for å nå 2030-målene, holdt LOs Kathrine Fauske innlegget på vegne av internasjonal fagbevegelse. Hun viste til at velferdsordninger, sosialt sikkerhetsnett og faglige rettigheter er nødvendig for oppnåelse av svært mange av bærekraftsmålene. 

Les innlegget til Kathrine Fauske her!