Klimaomstillingen må skape nye jobber

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: AdobeStock

Klimaomstillingen må skape nye jobber

Klimapolitikken må innrettes slik at den skaper flere arbeidsplasser enn den koster.

Klima og miljø

– Det er oppskriften på rettferdig omstilling, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Han mener arbeidstakerne og arbeidslivets parter må delta og medvirke i både planleggingen og i gjennomføringen av omstillingen. 

Omstilling i en klimavennlig retning krever at vi satser på nye næringer og skaper nye jobber.

Tydelig og helhetlig politikk

- For å få til dette, kreves tydelig og helhetlig politikk som hindrer økt ulikhet, og sikrer en rettferdig omstilling til et bærekraftig, trygt og inkluderende arbeidsliv, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

På mandag arrangerer LO seminaret «Rettferdig omstilling - arbeidsliv og klima» som en del av Arbeidslivets klimauke.  

Gode jobber viktig

For LO er ett av de viktigste målene i klimapolitikken at arbeidstakerne skal være trygge på at de får gode jobber, uansett hvor i landet de bor, og at de får tilgang til nødvendig kompetanse for å være en del av det norske arbeidslivet.

- Det er dette rettferdig omstilling handler om. Arbeidstakerne må være sikre på at det er jobb til dem i andre enden, hvis ikke klarer man ikke å skape entusiasme for omstillingen, sier LO-sekretæren.

Han peker på at å trygghet for jobb og framtid er også fellesskapets ansvar, og byrden av omstillingen kan ikke falle på den enkelte.

- Rettferdig omstilling betyr gradvis innfasing av verdensledende kunnskap og teknologi til flere næringsområder, sier Tomasgard.

Rettferdig og kraftfull

- Vi fortsatt skal produsere olje og gass i Norge framover, men må trappe opp overføringen av teknologi og kompetanse fra petroleumsnæringen til nye, grønne anvendelser allerede nå, sier Tomasgard.  

Han legger til at vi har mye å takke dem som har bygget opp virksomheten på sokkelen og leverandørindustrien for og at når vi nå tar steget inn nye industrieventyr, hvor vi skaper nye jobber innenfor rammen av den norske arbeidslivsmodellen, og på skuldrende av teknologien og kompetansen vi allerede har.  

- Legger man fram en politikk som folk oppfatter som rettferdig og samtidig så kraftfull at den er troverdig, vil den også kunne få oppslutning, - særlig når det har vært aktiv medvirkning, sier Tomasgard.

Hold deg oppdatert på hva LO mener om klima og miljø - meld deg på nyhetsbrevet!