Inviterer regjeringen med på Bærekraftsløftet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
- Vi trenger å koble alle sektorene. KS, NHO og LO trenger regjeringen med på å utvikle et koordinert partnerskap for å lykkes i dette arbeidet, sier leder i LO Peggy Hessen Følsvik, administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, og KS’ styreleder Bjørn Arild Gram

Inviterer regjeringen med på Bærekraftsløftet

Bærekraftsløftet som består av KS, NHO, LO og Bærekraftsnettverket, inviterer regjeringen med i utviklingen av et partnerskap for å bidra til FNs bærekraftsmål.

Internasjonalt

Koble sammen

Bærekraftsløftet skal både bidra til å fremme bærekraftig samfunnsomstilling og -verdiskaping i en større skala og i et høyere tempo enn i dag, utvikle Norge i en bærekraftig retning og være et internasjonalt eksempel og utstillingsvindu.

- Vi trenger å koble alle sektorene. KS, NHO og LO trenger regjeringen med på å utvikle et koordinert partnerskap for å lykkes i dette arbeidet, sier leder i LO Peggy Hessen Følsvik, administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, og KS’ styreleder Bjørn Arild Gram.

Invitasjonen fra partene kom i forbindelse med den nasjonale bærekraftskonferansen som gikk av stabelen 2.juni, ledet av Bærekraftsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Anstendig arbeid

I samtalen med Statsminister Erna Solberg la LO-lederen vekt på at Anstendig arbeid er nøkkelen til å bekjempe ulikhet og for å nå de 17 bærekraftsmålene. Hun pekte også på hvor viktig det er å satse på videreutdanning for å sikre en rettferdig omstilling der ingen blir stående igjen på plattformen. Bærekraftig omstilling må være rettferdig omstilling.

Følsvik trakk også frem LO og NHOs nye Energi- og industripolitiske plattform som et eksempel på godt partssamarbeid for å skape arbeidsplasser og nå klimamålene.

Bakgrunn

KS, NHO og LO har tatt initiativ til et bredt nasjonalt partnerskap, Bærekraftsløftet, for å få fart på bærekraftig samfunnsomstilling og arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Det handler om hvordan vi kan bygge plattform lokalt, regionalt og nasjonalt for at kommunene, næringslivet og samfunnsaktører i samarbeid skal bidra til å løse bærekraftsutfordringer lokalt, med ambisjoner om å skape bærekraftsløsninger for den globale innsatsen.

Nasjonalt partnerskap

For å lykkes i arbeidet med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Hensikten med Bærekraftsløftet er å fremme bærekraftig samfunnsomstilling og -verdiskaping i en større skala og i et høyere tempo enn i dag. I sum handler det om å bidra til et reelt taktskifte i arbeidet med FNs bærekraftsmål, og som bidrar til et felles løft lokalt, regionalt og nasjonalt.  

Kommuner fra hele landet har dannet Bærekraftsnettverket som sammen mobiliserer for bærekraftig omstilling. Sammen med et engasjert næringsliv og partene i arbeidslivet skal det legges vekt på samarbeid og potensialet for økt verdiskaping og næringsutvikling gjennom kartlegginger og analyser av status på bærekraftsarbeidet. 

Kontakt