EUs klimapakke - et godt utgangspunkt for Norge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Maskot/NTB

EUs klimapakke - et godt utgangspunkt for Norge

EUs klimapakke «Fit for 55», er et godt utgangspunkt for videre forhandlinger, mener LO, som forventer at norske myndigheter trapper opp innsatsen ovenfor EU.

Klima og miljø

Klimapakken ble lagt fram onsdag denne uken.

- Det nytter å påvirke EU. Partene i arbeidslivet har blitt lyttet til, sier LO-sekretær Are Tomasgard. I april sendte NHO, LO, Norsk Industri, Industri Energi og Fellesforbundet fellesbrev til norske myndigheter angående karbongrensetollen, som er et av tiltakene i klimapakken. Norske myndigheter har i ettertid fulgt opp partenes innspill ovenfor EU.

Norge har vært tilsluttet EUs kvotehandelssystem siden 2008. Kvotehandelssystemet er det viktigste klimapolitiske virkemidlet for norsk industri. Blant annet innebærer det frikvoter og indirekte kompensasjon for CO2, som bidrar til å hindre karbonlekkasje. EU-kommisjonen foreslår å videreføre kvotehandelssystemet, men med en del endringer.

Karbongrensetollen som ligger i EUs forslag til klimapakke kan føre til ytterligere endringer i kvotehandelssystemet. For eksempel foreslås frikvoter faset ut over en tiårsperiode fra 2026. Det samme kan skje med indirekte CO2-kompensasjon. Noe som vil bli krevende for norsk energiintensiv industri.

Partene i arbeidslivet i Norge mener en slik ordning kun kan innføres gradvis og at dagens virkemidler ikke kan fjernes før et anerkjent og velfungerende internasjonalt system kan innføres.

Når EU-kommisjonen foreslår at indirekte kompensasjon skal videreføres inntil videre, tyder på at norske signaler har blitt lyttet til. Dette er et godt grunnlag for videre arbeid, mener Are Tomasgard.

- Vi er ikke i mål og må jobbe videre. LO forventer at norske myndigheter trapper opp innsatsen ovenfor EU. Partene i arbeidslivet skal bidra gjennom våre kanaler.