- Jobbene kommer ikke av seg selv

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Portrettbilde av Are Tomasgaard
- For oss er det viktig å se muligheter, trygge eksisterende arbeidsplasser, og ivareta en rettferdig omstilling for arbeidsfolk til framtidas arbeidsliv, sier Are Tomasgard. i LOs ledelse

- Jobbene kommer ikke av seg selv

Skal vi skape nye, bærekraftige jobber i sirkulærøkonomien trengs det aktiv næringspolitikk. – Det finnes mange jobber i den sirkulære økonomien, men de kommer ikke av seg selv, sier LO-sekretær Are Tomasgard. 

Klima og miljø

På oppdrag fra LO, Avfall Norge og Virke har Sintef utarbeidet en rapport om det som i det siste har blitt kjent som sirkulærøkonomi, som handler om å utnytte ressursene våre best mulig. 

Rapporten blir presentert på et seminar i regi av LO, Avfall Norge og Virke 4. mars.

Rapporten viser at det ligger et betydelig potensial for verdiskaping i norsk næringsliv for en omstilling til et mer sirkulærøkonomisk samfunn. Dette vil også kunne medføre et betraktelig behov for nye sysselsatte.  

- Vi må innse at denne utviklingen kommer, og at dersom vi ikke gjør en del grep, så taper vi både jobber, kompetanse og næringsutvikling. Rapporten viser at det finnes mange jobber i den sirkulære økonomien, - men de kommer ikke av seg selv, sier LO-sekretær Are Tomasgard. 

Han viser til at LO har dette tema høyt på agendaen, sammen med blant andre Virke har LO jobbet for å få på plass en nasjonal strategi og politikk for sirkulærøkonomien. EU la i mars 2020 fram sin nye handlingsplan for sirkulærøkonomi, som er en høyt prioritert leveranse under The European Green Deal, EUs grønne vekststrategi. Regjeringen har varslet at en tilsvarende norsk strategi kommer i løpet av 2021. 

- For oss er det viktig å se muligheter, trygge eksisterende arbeidsplasser, og ivareta en rettferdig omstilling for arbeidsfolk til framtidas arbeidsliv, sier Tomasgard. 

- Vi i LO forventer at regjeringen nå tar dette på alvor, og kommer med forslag til tiltak som fremmer bærekraftig utvikling gjennom en riktig bruk av ressurser, der arbeidsplasser og næringsutvikling har prioritet. Vi ser fram til den politiske debatten om hvordan Norge kan bli et godt eksempel på hvordan vi legger om til sirkulærøkonomien og samtidig får flere i arbeid i trygge og gode jobber, sier LO-sekretæren. 

Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomiske tiltak

Kontakt