- For lite fokus på hvor mange nye klimajobber som kan skapes

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- For lite fokus på hvor mange nye klimajobber som kan skapes

LO-sekretær Are Tomasgard synes det er for lite fokus på de titusenvis av nye arbeidsplassene som kan skapes av CO2-fangst og lagring. – Karbonfangst og lagring er helt essensielt hvis man skal møte framtidens klimamål og sørge for en grønn vekst. Det er er det ingen tvil om, sa Are Tomasgard til den internasjonale forsamlingen på CCS-safari på Mongstad 4. oktober.

Klima og miljø

Gassnova arrangerte denne uka en studietur om karbonfangst og lagring - CCS-safari- til teknologisenteret på Mongstad (TCM), Norcem sementfabrikk Brevik, Porsgrunn og Oslo Fortum varme på Klemetsrud i Oslo.

Journalister blant annet fra USA, Storbritannia, Belgia, Frankrike og Tyskland var med for å se hvordan vi her i Norge skal fange klimagass tilsvarende utslippene til 400.000 bensin- og dieselbiler årlig, fra sementproduksjon og søppelbrenning.

Klimagassen skal så sendes med båt fra Oslo og Telemark til Mongstad, hvor den sendes med rør ut til trygge lagringsreservoarer under havbunnen i Nordsjøen.

Dersom dette prosjektet lykkes, er håpet at Norge skal kunne ta i mot CO2 fra hele Europa, og at denne industrien skal skape titusenvis av nye klimajobber.

Men selv om både FN og andre eksperter slår fast at vi må fange og lagre CO2 i stor skala for å bremse den globale oppvarmingen, så er det for øyeblikket få som vil betale for dette. Det som kan bli vårt neste industrieventyr, er avhengig av omlag 200 millioner kroner årlig i statsstøtte.

Målet er å få ned prisen slik at denne metoden blir så billig og trygg at industrien både her hjemme og utenlands kan ta den i bruk.

Fagbevegelsen har vært aktiv med på klimaforhandlingene, understreket LO-sekretær Tomasgard overfor safari-deltakerne:

- LO mener Norge kan og bør gå i front for å bygge en karbonfangstindustri på skuldrene til dagens industri. Både innen olje og gass, maritim industri og prosessindustrien. Og vi kan bli gode på dette. Men for at vi skal klare det, kreves det politisk vilje og mot til å jobbe langsiktig og tålmodig. Alle studier viser at karbonfangst- og lagring kan gi oss store gevinster for samfunnet, i tillegg til klimaeffekten. Men fokuset på hvor mange jobber det kan skapes har vært mangelvare hittil, mener Tomasgard.