Oppsummering 2020

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Bjarne Lagesen på utssiden av Folkets Hus i Oslo
LOs ungdomsrådgiver Bjarne Lagesen

LOs sommerpatrulje 2020: Færre sommervikarer, flere brudd

LOs sommerpatrulje gikk i år for 35. året på rad, til tross for koronapandemien. Tallene viser en økning i antall brudd sammenlignet med i fjor.

Sommerpatruljen

Som det meste under koronapandemien ble sommerpatruljen gjennomført på en litt mer begrenset måte. Mot et normalår der patruljen gjør 5-7000 besøk, gjorde vi i år 3481 besøk. Av disse fikk patruljen gjort 1694 undersøkelser.

– Dette tyder på at det i år er langt færre sommervikarer og unge ansatte enn normalt, sier ungdomsrådgiver i LO Bjarne Lagesen.

Sommerjobb er ofte unges første møte med arbeidslivet. For at dette møtet skal bli best mulig er det viktig at både de unge ansatte og arbeidsgiverne kjenner sine plikter og rettigheter. Dette er og vil alltid være Sommerpatruljens kjerneoppgave. Derfor er det bekymringsfullt at det i år ble oppdaget brudd på hele 45 prosent av alle undersøkelser sommerpatruljen gjorde. Til sammenligning var tallet 39,2 prosent i 2019 – en økning på 5,8%. Økningen skyldes i stor grad brudd som kan knyttes til arbeidspress og en krevende situasjon på grunn av koronapandemien.

– Det har blant annet vært en økning i brudd på pausebestemmelser, mangelfull opplæring og at vaktlister ikke kommer i tide. Det er lett å tenke at dette har sammenheng med koronapandemien. For eksempel kan det skyldes at færre ansatte har ført til at de som er igjen på jobb ikke har hatt muligheten til å ta pausene de har krav på, sier Lagesen.

Dette er hovedfunnene under årets patrulje:                                                    2020 2019
Har ikke kontrakt eller kontrakten er mangelfull 6,90 % 8,70 %
Oppgir at en ikke fikk tilstrekkelig opplæring 6,70 % 4,90 %
Har ikke fått informasjon om hvem som er verneombud 19,80 %  
Brudd på overtidsbestemmelser 7,80 % 9,10 %
Har et verneombud som ikke er i henhold til loven  2,50 % 6,60 %
Jobber mer enn det som er lov i henhold til alder 0,60 % -
Får ikke overtidstillegg 6,80 % -
Får ikke vaktlister i tide 11,60 % 7,90 %
har kameraovervåkning på arbeidsstedet, men er ikke informert om det 9,40 % 8,90 %
Får ikke lønnslipp 3,10 % 2,10 %
Har for lite eller ikke pause i det hele tatt 5,50 % 2,70 %
Får ikke feriepenger 1,80 % -


Det som er positivt med tallene for årets patrulje er at trenden med at flere har kontrakten på plass fortsetter.

– Denne utviklingen har vært positiv siden 90-tallet og Sommerpatruljen er glad for at arbeidsgivere blir bedre og bedre på dette. På den andre siden ser vi at brudd på vaktlister, pausebestemmelser, feriepenger, og overtidstillegg er områder det må tas tak i årene som kommer, mener Lagesen.

Kontakt