Zimbabwe - Respekter organisasjonsretten

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Japhet Moyo, generalsekretæren i ZCTU , Landsorganisasjonen i Zimbabwe.
Japhet Moyo, generalsekretæren i ZCTU , Landsorganisasjonen i Zimbabwe. Foto: Torgny Hasås LO Media

Zimbabwe - Respekter organisasjonsretten

På vegne av de nordiske landene ba norsk LO myndighetene i Zimbabwe på det innstendigste om å gå i reell dialog med arbeidslivets parter om veien videre for landet. - Enkelt av oss er lei av å se Zimbabwe på denne komiteens dagsorden år etter år, sa Nina Mjøberg, seksjonsleder i LOs internasjonale avdeling, på ILO-konferansen 2019.

Internasjonalt

Komiteen for oppfølging av konvensjonene hadde Zimbabwe på dagsorden også på årets ILO konferanse. Igjen var temaet Zimbabwiske myndigheters brudd på ILO-konvensjon 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten. 

Gjentatte ganger er myndigheten i Zimbabwe blitt formanet om å stanse forfølgelsen av fagforeningsmedlemmer, samt la fagforeningene operere fritt og uavhengig. De har blitt bedt om å endre lovgivning og legge til rette for sosial dialog. På tross av at myndighetene har akseptert disse anbefalingene, nå som tidligere, har ingenting blitt endret til det bedre.

- Over flere år har myndighetene lovet å forbedre situasjonen, men ord etterfølges ikke av handling.

- Vi håper at Zimbabwe vil dra nytte av ILOs erfaring for å sikre at sosial dialog bidrar til økonomisk vekst for landet. Myndighetene må få på plass en plan for videre møter. Sosial dialog må baseres på gjensidig tillit, understreket Mjøberg.

Les Nina Mjøbergs innlegg i sin helhet her.

Kontakt