Tunisia lyspunkt i pandemihåndteringen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Leder av UGTT fikk besøk av LO for et par måneder siden. Fra venstre: rådgiver Aina Østreng, seksjonsleder Nina Mjøberg, generalsekretær Noureddine Taboubi, og LOs regionkonsulent Nadia

Tunisia lyspunkt i pandemihåndteringen

Jasminrevolusjonen i 2011 endret Tunisia. Tunisisk LO, UGTT, var en av fire organisasjoner som sammen tok på seg en meklerrolle da Tunisia sto på randen av borgerkrig. Nå viser den nasjonale dialogen igjen resultater, rapporterer LOs regionale konsulent Nadia Shabana. Gjennom den tunisiske sosialdialogen blir UGTTs råd lyttet til i kampen mot pandemien. Nylig uttalte Verdens Helseorganisasjon WHO at Tunisia er blant landene som best kontrollerer koronautbruddet.

Internasjonalt

 

Kvartetten lyktes som kjent med å unngå borgerkrig i 2013, i stedet vedtok tunisierne året etter en demokratisk grunnlov. For dette arbeidet fikk UGTT og Kvartetten for nasjonal dialog Nobels Fredspris.

Vi spør Nadia hvilke tiltak som har blitt satt inn av regjeringen under utbruddet og hvordan UGTT har bidratt.

Nyvalgt regjering med dårlig utgangspunkt
Hun forteller at regjeringen hadde et litt utakknemlig utgangspunkt. Nyvalgt i januar i år arvet statsminister Elyes Fakfakh et helsevesen i krise, og et allerede vedtatt statsbudsjett med lite midler til helsesektoren. Kartleggingen som ble iverksatt viste blant annet at 13 av 24 regioner ikke har intensivplasser.

Det første regjeringen gjorde var å prioritere helse gjennom et akutt helsenødfond. Samtidig ble det satt en nasjonal krisegruppe for å stenge ned landet. Denne gruppen arbeidet også med å få på plass tiltak for å avhjelpe arbeidere og bedrifter.

Det er også opprettet et frivillig fond som til nå har samlet inn over 62 millioner dinarer. Disse midlene spisses mot små og mellomstore bedrifter, samt husholdninger med lav eller ingen inntekt. Det satses på forskning og utdanning, og kjøp av medisinsk utstyr fra Kina.

Den landsomfattende nedstengningen har rammet tjenestesektoren, handel, turisme og transport særlig hardt. Disse sysselsetter over 25 prosent av alle innbyggerne.

Tunisisk LO blir lyttet til, det gir resultat
Tunisisk LO UGTT (Union Générale Tunisienne du Travail) har siden 2017 vært ledet av generalsekretær Noureddine Taboubi, og Nadia forteller at UGTT har gjennom den nasjonale dialogen foreslått en rekke tiltak som regjeringen ikke bare har lyttet til, men innført. Hun nevner blant annet:

En historisk avtale mellom UGTT og arbeidertakerorganisasjonen UTICA og regjeringen har sikret 1,5 millioner arbeidere i Tunisia å beholde jobbene sine. I følge avtalen vil myndighetene bidra med USD 70 per arbeider og resterende lønn vil betales av arbeidsgivere.

Utsatt skatt og avdragsfrihet og økte sosiale bidrag til de som tjener minst (1000 TND, eller under 3.600 kr i måneden). Det er også gjort skattegrep rettet spesielt mot pensjonister.

Tidligere kunne arbeidsgivere si opp arbeidsavtaler ved «force majeure». Adgangen til dette gjennom arbeidsmiljøloven er opphevet for å beskytte ansatte mens landet er stengt ned.

I tillegg har UGTT oppfordret bankene å legge til rette for utstedelse av betalingskort for å minimere bruken av kontanter.

UGTT har også innført fredsplikt. De har utsatt alle møter, planlagte streiker og samlinger og oppfordrer til nasjonal solidaritet.

UGTT må følge nøye med hva regjeringen faktisk gjør
Samarbeidet med myndighetene er likevel ikke uten friksjon og uenighet. Etter opprettelsen av et eget solidaritetsfond for tapt inntekt pantsatte UGTT verdier for 100.000 dinarer som bidrag, og de støttet regjeringens oppfordring for ansatte å donere en dagslønn til fondet. Men den 20 april sendte UGTT ut en pressemelding der de fordømmer regjeringen. Det etter at det ble kjent at arbeidere blir trukket opp til 2.5 dagslønner i stedet for en dagslønn.

Fortsatt store utfordringer, spesielt for kvinner
Også når det gjelder kvinners rettigheter er det betydelige utfordringer. Arbeidet med kjønnsbasert vold er sterkt forsømt. Mange av koronatiltakene for å avhjelpe ansattes situasjon favoriserer i tillegg hovedsakelig menn, da en stor prosentandel av tunisiske kvinner arbeider i uformell sektor, ofte landbruk.

Fagbevegelsen har ikke tatt dette skikkelig på alvor, men til dels ignorert disse problemstillingene, også før korona, mener Nadia. Hun sier at det er håp om bedring, også innen fagbevegelsen. Sivilorganisasjonen Den tunisiske demokratiske kvinneforeningen har kjempet lenge med disse spørsmålene. Nå har de klart å sette sammen en allianse bestående av 15 sivilorganisasjoner, der også UGTT er for første gang med. Alliansen forsøker nå å legge press på myndighetene. Håpet er at de vil gjøre det enklere og tryggere for kvinner å rapportere vold, avslutter Nadia.

Norsk LO har i mange år samarbeidet med UGTT, og inngikk i 2015 en langsiktig samarbeidsavtale med den tunisiske fagorganisasjonen. Avtalen omfatter blant annet arbeid med menneskerettigheter, faglige rettigheter, likestilling og ungdomsarbeid.