Splittelse og ny president. Hva nå USA? Hør hva amerikansk fagbevegelse tenker om veien videre.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Splittelse og ny president. Hva nå USA?

LOs internasjonale avdeling inviterer til webinar om den faglige og politiske situasjonen i USA og med oss har vi Cathy Feingold fra AFL-CIO. Hun vil belyse den politiske situasjonen, hva det betyr for fagbevegelsen, utviklingen i arbeidslivet og endringer i det politiske landskapet med Biden-regjeringen.

Internasjonalt

De siste ukene har  vært fylt med dramatikk etter det amerikanske presidentvalget. Valget har satt selve demokratiet på prøve. Hva betyr det for amerikansk fagbevegelse og arbeidsliv? Dette er spørsmål som ofte drukner i det høye og kaotiske støyet. LOs internasjonal avdeling vil med dette webinaret sette søkelys på den politiske situasjonen, hva det betyr for amerikansk fagbevegelse, arbeidstakerrettigheter og utviklingstrekk i arbeidslivet.

Innleder er Cathy Feingold, internasjonal leder i AFL-CIO

Cathy Feingold sine ansvarsområder er arbeidsliv og partene i arbeidslivet. Det settes av tid til spørsmål og diskusjon etter innledningen. Cathy Feingold har mer enn 20 års erfaring i arbeidstaker- og menneskerettighetspørsmål og ble i 2018 valgt som visepresident i den internasjonale fagbevegelsen ITUC.

TID OG STED: Tirsdag 19. januar 2020 kl. 15.00–16.00

PÅMELDING: Påmelding kan gjøres til brita.hemer.martin@lo.no. Vi sender ut egen lenke til seminaret etter at vi har mottatt påmelding.

Kontakt

Kontakt