Selskap med bånd til Israel og Myanmar ut av oljefondet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
FN har fastslått at de israelske bosettingene er i strid med folkeretten og Shapir står også på FNs liste over firmaer med lovstridig virksomhet i okkuperte palestinske områder. Foto: Istock

Selskap med bånd til Israel og Myanmar ut av oljefondet

I går kom nyheten om at pensjonsfondet kaster ut av sin portefølje tre selskaper med aktivitet i Myanmar og Israel. Våre felles sparepenger vil ikke lenger gå til å finansiere grove brudd på arbeidstakerrettigheter og aktivitet på okkupert land. Det er en god start.

Internasjonalt

LO brev til Norges Bank

Med gårsdagens beslutning fra Norges Bank er LOs oppfordring delvis hørt. Allerede i november i fjor sendte LO brev til Norges Bank. Der uttrykkes det en klar forventing om at pensjonsfondet må trekke seg ut av selskap som opererer på okkupert land i strid med folkeretten. Videre pekes det i brevet spesielt på selskapene CAF og Shapir.

FN har fastslått at de israelske bosettingene er i strid med folkeretten og Shapir står også på FNs liste over firmaer med lovstridig virksomhet i okkuperte palestinske områder. Pensjonsfondet har investert nesten 19 millioner i Shapir. Men dette blir småpenger sammenlignet med de drøyt 317 millionene investert i det spanske togselskapet CAF. CAF var ikke med i Etikkrådets anbefalinger.

CAF og Norske Tog

CAF har fått kontrakt med å utvide og drive forstadsbanen som knytter de ulovlige israelske koloniene sammen med Vest-Jerusalem. Utvidelsene skjer på okkupert palestinsk land. CAF medvirker med dette til Israels brudd på internasjonale konvensjoner og bidrar til å befeste okkupasjonen.

CAF er i tillegg med i Norske Togs konkurranse om en stor kontrakt på salg av lokaltog til Norge. Avgjørelsen på valg av togselskap er ventet i september.

-Det vil rett og slett være en skam om et statseid norsk selskap som Norske Tog inngår en kontrakt med et selskap som medvirker til brudd på krigens folkerett, har leder av Internasjonal avdeling Trine Lise Sundnes tidligere uttalt.

FN: I strid med folkeretten

Etikkrådet vektlegger folkeretten i sin anbefaling av fjerning av Shapir fra pensjonsfondet. De skriver at de israelske bosettingene på Vestbredden er oppført i strid med folkeretten, og at deres eksistens og stadige utvidelser påfører den palestinske befolkningen i området betydelig skade og ulempe.

Etikkrådets rolle

Etikkrådet anbefalinger bestod av Honey Holdings, et japansk klesselskap med fabrikker i Myanmar, Shapir Engineering and Industry og Mivne Real Estate, de to siste har aktiviteter knyttet til ulovlige israelske bosettinger på den okkuperte Vestbredden. Shapir bygger boliger på okkupert område, mens Mivne leier ut industrilokaler.

Det uavhengige Etikkrådet gir anbefalinger om hvilke selskaper Norge ikke bør investere i. Rådet er oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere om pensjonsfondets investeringer er i tråd med etiske retningslinjer.

Fabrikk i Myanmar

Honeys Holdings er altså en japansk produsent av klær som selges i Japan og Kina.

Utelukkelsen av Honeys kommer ifølge Norges Bank på grunn av «uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til systematiske brudd på menneskerettigheter». Etikkrådet har sett nærmere på arbeidstakeres rettigheter ved to av klesfabrikkene i Myanmar.

Undersøkelser av arbeidsforholdene ved disse fabrikkene har avdekket en rekke brudd på arbeidstakerrettigheter, blant annet trakassering av ansatte og alvorlige brudd på bestemmelser om brannsikkerhet og arbeidsmiljø, står det i Etikkrådets anbefaling.

Denne beslutningen vil i tillegg til å kunne tvinge frem bedre forhold for arbeiderne på fabrikkene, også kunne ramme militærjuntaen som gjennomførte militærkupp under fjorårets demokratiske valg.

Kontakt