Overraskende valgresultat i Tunisia

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Tunisiere demonstrerte for frihet etter Jasminrevolusjonen i 2011. Er de på vei tilbake til start?

Overraskende valgresultat i Tunisia

Det har blitt avholdt både presidentvalg og parlamentsvalg i Tunisia, og avisene kaller resultatet et politisk jordskjelv. En konservativ jussprofessor med kallenavnet ‘robocop’ som blant annet har forsvart dødsstraff og kriminalisering av homofili er landets nye president. Hans største utfordring fremover blir å få ned den høye arbeidsledigheten i landet (15%), som særlig rammer unge tunisere.

Internasjonalt

Den nye presidenten, tar over et land med høy arbeidsledighet, høy gjeld, inflasjon og svak økonomisk vekst gjennom flere år. Arbeidsledigheten er på 15% (opp fra 12% før revolusjonen), og er således en politisk, sosial og økonomisk hovedutfordring. I enkelte byer og blant unge er den enda høyere. Sikkerhetsutfordringene på grunn av terrortrusselen gjør ikke situasjonen enklere.  

Etter 2011-revolusjonen, gikk Tunisia gjennom en politisk endring som førte til innføring av ny grunnlov i begynnelsen av 2014, etterfulgt av president- og parlamentsvalg i slutten av 2014. Disse endringene ble gjort mulig taket været store deler av landets sivilsamfunn, spesielt Kvartetten for nasjonal dialog i Tunisia der LOs partner Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) spilte en nøkkelrolle. Kvartetten ble tildelt Nobels fredspris i 2015 for sitt bidrag til å bygge demokrati i Tunisia.

Dette er det andre frie demokratiske presidentvalget siden den arabiske våren. Lyspunktene er flere. Presidentkandidatene møttes til en live tv-debatt få dager før valget, noe som er uvanlig i den arabiske verden. Det store antallet presidentkandidater og politiske partier viser en oppslutning om demokratiet. Samtidig var det relativt lav valgoppslutning i første runde av presidentvalget (46%) og parlamentsvalget (41%), om enn noe høyere i andre runde (57%). Valget av to populistiske presidentkandidater i første runde vitner om tunisernes frustrasjon over de etablerte partiene. I følge en nylig undersøkelse av International Republican Institute, hadde 70% mistillit til landets politikere.

LO har samarbeidet med UGTT siden 1999, med særlig fokus på økt likestilling i fagforeningsstrukturen og andre steder i det tunisiske arbeidslivet samt samt sosial dialog. UGTT støttet opp om Kais Saied i valgkampen. Imidlertid er det stor spenning knyttet til hans holdninger til faglige rettigheter. Flere UGTT ansatte og tillitsvalgte deltok som valgobervatører.

Grunnloven fra 2014 er ansett for å være den mest demokratiske i den arabiske verden, med like rettigheter for kvinner og menn. Nasjonalforsamlingen velges for fem år; presidenten likeledes. Presidenten utpeker statsminister; de to har sammen den utøvende makten. Mange er nå spente på hvordan den nye presidenten vil styre landet. Saied er forkjemper for et direkte demokrati og har i kampanjeperioden lagt vekt på å snakke med folk heller enn å drive en planlagt valgkampanje. Han har sterk støtte både blant akademikere, unge, frustrerte velgere og konservative muslimer. Saied har vunnet frem på å utfordre det etablerte, men som partiuavhengig blir det utfordrende for han å få gjennomslag for sin politikk i et fregmentert parlament der han ikke har noen klare støttespillere. 

Kontakt