Ny FN-rapport krever at framtidens arbeidsliv må sette mennesker i sentrum

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Illustrasjonsbilde fra demonstrasjon
Illustrasjonsbilde fra demonstrasjon

Ny FN-rapport krever at framtidens arbeidsliv må sette mennesker i sentrum

I anledning hundreårsfeiringen av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), lanserte Verdenskommisjonen for framtidens arbeidsliv i dag sin sluttrapport.

Internasjonalt

Work for a brighter future – Global Commission on the Future of Work

Tidligere NHO-direktør Kristin Skogen Lund har vært blant medlemmene i den ILO-oppnevnte kommisjonen som har bestått av 28 medlemmer; næringslivstopper, akademikere, FN-ledere og ministre.

Framtidens arbeidsliv formes nå

Arbeidslivet er i voldsom endring. Alle land, bransjer og arbeidere berøres av globaliseringen og de teknologiske og miljørelaterte endringene som skyller over oss. Faste ansettelser utfordres av nye tilknytningsformer. Skillet mellom arbeid og fritid er mer uklart.

Rapportens hovedbudskap er at mennesket må settes i sentrum. Arbeidsfolk må få en rettferdig del av verdiskapningen, sikres grunnleggende rettigheter og ha et sosialt sikkerhetsnett som beskytter dem mot fattigdom og nød. 

Sosialdialog og trepartssamarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene bør spille en nøkkelrolle i å håndtere de løpende endringene.

Rapporten vektlegger at det må investeres i utdanning og livslang læring. Det må investeres i institusjoner, politikk og strategier som bidrar til bærekraftig omstilling. Og det må investeres i  anstendig og bærekraftig arbeid. Vi har utallige muligheter til å bedre arbeidslivet, sikre likestilling og reversere skadene som følger av ulikhet. Men dette skje ikke av seg selv. 

ILO ble etablert i 1919 som en del av fredsslutningen etter første verdenskrig. Etablering var basert på forståelsen om at varig fred bare kunne sikres gjennom sosial rettferdighet. Økonomisk samarbeid og et forpliktende internasjonalt lovverk om arbeidsliv var og er viktig for å regulere den internasjonale konkurransen.

ILO er FNs eneste trepartsorganisasjon. Regjeringer, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner må sammen gjenopplive og opprettholde respekten for den sosiale kontrakten.

Kontakt