Nordens samlede krav til Hviterussland: stopp volden mot fagorganiserte nå!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

Nordens samlede krav til Hviterussland: stopp volden mot fagorganiserte nå!

På vegne av nordisk fagbevegelse møtte lederne av de tre svenske hovedorganisasjonene denne uken Hviterusslands ambassadør i Stockholm. I møtet overleverte de våre krav til myndighetene. Den eskalerende volden og den manglende respekten for demokrati i Hviterussland er svært bekymringsfull.

Internasjonalt

Respekter grunnleggende ILO konvensjoner
Listen som ble overlevert fra lederne i svensk LO, TCO og Saco på vegne av alle de 15 nordiske landsorganisasjonene i NFS (Nordens Faglige Samorganisasjon) inneholder en rekke krav. Først og fremst må presidentvalget omgjøres og nye valg må  gjennomføres. Det må videre sikres at dette iverksettes på en rettferdig og transparent måte, med uavhengige internasjonale observatører tilstede.

NFS stiller også krav om at Hviterussland nå starter å leve opp til de forpliktelsene de tidligere har forpliktet seg til gjennom ratifisering av ILOs konvensjoner (FNs arbeidsorganisasjon), som retten til grunnleggende faglige rettigheter, inkludert retten til å streike.

LO følger utviklingen tett
LO og mange av LOs forbund følger utviklingen tett og er i løpende kontakt med den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland, som også er medlemmer i det europeiske faglige felleskapet.

NFS har oversikten over de fleste av de lokale tillitsvalgte og streikeledere som har blitt fengslet og dømt. Mange rapporterer om vold og tortur i forbindelse med arrestasjonene. Og som den lokale fagforeningslederen Lizaveta Merliak forteller, skjer ikke arrestasjonene under de store demonstrasjonene og i offentlighet. Politiet dukker plutselig opp i bakgater eller venter på deg ved din egen inngangsdør når du kommer hjem.

-De er feige, sier Lizaveta, og jeg føler på et veldig sinne og ofte hjelpeløshet. Men samtidig trygghet, for jeg vet at jeg ikke står alene.

Enorm respekt for kampen som tas
Lederen av NFS, Bente Sorgenfrey fra FH i Danmark, understreker i forbindelse med møtet i Stockholm at også etter at flere har sonet ferdig i fengsel fortsetter straffen. Mange får sparken fra jobben etterpå og blir svartlistet slik at de ikke får nytt arbeid.

-Jeg har enorm respekt for at de kjemper videre, selv om det får store menneskelige og økonomiske konsekvenser for dem og deres familier, sier hun.

Møtet er en direkte oppfølging av brevet sendt tidligere i høst, og føyer seg inn i rekken av ulike kanaler både nasjonalt og internasjonalt som fagbevegelsen bruker for å utøve press på hviterussiske myndigheter.

-Vi har nå gitt klar beskjed til Hviterussland. Vi har tallrike eksempler på brudd på helt grunnleggende demokratiske rettigheter, som retten til å ytre seg, demonstrere og å streike. Det må stoppe nå. Avslutter NFS lederen.

Her er listen med krav NFS overleverte i møtet:

  • Omgjør presidentvalget: Nytt valg må gjennomføres rettferdig og demokratisk, med garantier for åpenhet og under internasjonalt overoppsyn.
  • Respekt og bevegelsesfrihet for den uavhengige fagbevegelsen i deres kamp for faglige rettigheter.
  • Løslat alle fengslede demonstranter, borgere og fagforeningsmedlemmer.
  • Omgående stopp av alle former for vold mot befolkning, demonstranter og fagforeningsmedlemmer.
  • Stopp undertrykkelsen av kommunikasjon, internett og medier.
  • Respekter pressefriheten
  • Tillat befolkningen å ferdes fritt i landet og å krysse grensene.
  • Respekter og implementer ILOs-kjernekonvensjoner, som er ratifiserte av Hviterussland, og som skal beskytte arbeidstakere og fagforeninger samt deres rett til kollektiv handling og arbeidskamp.
  • Ratifiser ytterligere ILO-konvensjoner, som sikrer arbeidstakerne og deres demokratisk valgte representanter fulle demokratiske rettigheter i arbeidslivet og i utviklingen av demokratiet i hele Hviterussland.

Støtt underskriftskampanjen til Labourstart her:

Les mer om hva LO gjør her

 

 

 

Kontakt

Kontakt