NFS: Debatt om fellesfaglig europapolitikk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs nestleder på scenen. Med rødt bilde bak.
NFS - kongressen til Nordens Faglige Samorganisasjon ble avholdt denne uka i Malmø

NFS: Debatt om fellesfaglig europapolitikk

- Europeiske løsninger er ikke alltid svaret. Oppgaver må løses nærmest mulig de som berøres.

Internasjonalt

Dette var budskapet til LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik, da hun innledet til debatt på kongressen til Nordens Faglige Samorganisasjon, NFS.

Kongressen samlet delegater fra alle de 15 faglige hovedorganisasjonene i de nordiske landene under tema faglig europapolitikk og felles faglige utfordringer. 

- EU påvirker alle de nordiske landene, uavhengig av tilknytningsform - gjennom politiske vedtak og juridisk utvikling. Vi må jobbe for en EU-politikk som støtter opp under den nordiske modellen, sa LOs nestleder. I tillegg til nærhetsprinsippet, pekte hun på at organisering og finansiering av offentlig sektor og velferdstjenestene må være de enkelte landenes ansvar, og at grunnleggende faglige rettigheter må gå foran EUs fire friheter.

Målet med diskusjonene på kongressen er å utvikle en faglig europapolitisk strategi som NFS’ medlemsorganisasjoner kan stå sammen om, og slik styrke Innflytelsen til fagbevegelsen i Norden. 

Les innlegget her