Nå må Norge må legge ytterligere press på Qatar

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

Nå må Norge må legge ytterligere press på Qatar

Dette skriver LO leder Peggy-Hessen Følsvik i et brev til den nye utenriksministeren Anniken Huitfeldt. LO har sammen med internasjonal fagbevegelse i lang tid jobbet for å forbedre arbeidernes situasjon i landet. Og nye lover har også kommet på plass, men dessverre viser det seg ofte bare på papiret. Det er viktig at disse aktivt innføres på den enkelte arbeidsplass.

Internasjonalt

Arbeidere dør på jobb

Siden 2010 har LO presset på for å forbedre arbeidernes situasjon på de enorme anleggene som bygges til neste års fotball-VM i Qatar. Også flere andre yrkesgrupper har blitt løftet frem, som hushjelpene. Dette gjennom blant annet kampanjer, påvirkning, dialog og samarbeid med norske og internasjonale fagforbund, gjennom internasjonal fagbevegelse ITUC og FNs arbeidsorganisasjon ILO.

Det er dokumentert at gjestearbeiderne lever under svært kummerlige og dårlige hygieniske forhold. Lønninger har uteblitt og flere har satt seg i gjeld. HMS på arbeidsplassene har vært dårlig. Mange arbeidere har omkommet i ulykker eller utmattelse på grunn av ekstrem varme og dehydrering.

Qatar har blitt ansett som en nær slavestat på grunn av det såkalte kafala-systemet. Det krever at gjestearbeidere måtte ha arbeidsgiverens tillatelse for å forlate landet eller bytte jobb. Når Qatar først fikk tildelt fotball-VM og det ikke var mulig å stoppe det,  ble videre vei å sette press på landet for å gi migrantarbeidere bedre rettigheter og vern. Dette arbeidet har en langt på vei lykkes i. I brevet til utenriksministeren viser LO-lederen til at følgende endringer blitt vedtatt:

  • Lov for hushjelper som fastsetter grenser for arbeidstid, pauser og fridager
  • Lover for å oppheve kafala-systemet (hvor det ikke lenger er krav om utreisetillatelse eller at man må ha arbeidsgivers tillatelse til å bytte jobb)
  • Komiteer for løsning av arbeidskonflikter/arbeidstvister (arbeidsutvalg)
  • Etablering av et fond for å støtte og fremskynde utbetaling av ubetalt lønn til migrantarbeidere som har vunnet fram i arbeidstvister
  • Ny minstelønn for alle arbeidstakere som ikke skal være diskriminerende
  • Pilot for etablering av fellesutvalg mellom arbeidsgivere og arbeidstakere
  • Ratifisering av konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og konvensjonen om sosiale og økonomiske rettigheter (selv om Qatar forbeholdt seg retten til å ignorere noen av deres viktigste forpliktelser, inkludert retten til å danne eller organisere seg i fagforeninger).
     

LO mener videre at lovendringene i Qatar har vist vilje til endring og at mange av kravene fra tiden etter 2010 har blitt levert på.

Papirtiger uten tenner

Men en ting er lovendringer og vilje, nyere rapporter viser at mange av lovene er rene papirtigere, det blir ikke implementert skikkelig av myndighetene og dertil svakt håndhevet. Det gjør at arbeidsgivere ofte finner smutthull og slipper unna.

LO lederen skriver derfor at regjeringen nå må øke presset på Qatar for implementering av lovendringer og tiltak for å sikre arbeidstakerrettigheter for migrantarbeiderne i landet.

Hushjelper må inkluderes

Dette dreier seg spesielt om retten til å organisere seg, sikre migranters reelle mulighet til å bytte arbeid uten å bli økonomisk straffet, sikre lønnsutbetalinger, bedre arbeidsmiljø og boforhold samt sørge fungerende arbeidstilsyn. Arbeidsgivere som ikke opererer i tråd med lovverket bør straffes. Veldig mange arbeidsmigranter i Qatar er kvinner, og det er viktig at rettighetene til kvinnelige migranter som jobber som hushjelper i landet inkluderes i enhver diskusjon om arbeidstakerrettigheter, påpeker Peggy Hessen Følsvik.

Akkurat nå er alles øyne på Qatar, men det finnes lignende forhold i mange av Gulf-statene. Det er nå en mulighet ikke bare for å bedre forholdene i Qatar, men at det vil ha en smitteeffekt for hele regionen.

Les LOs brev til utenriksministeren her.pdf

Kontakt