Må det koste så mye å produsere billige varer?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

Må det koste så mye å produsere billige varer?

40 millioner mennesker lever i dag i ulike former for moderne slaveri. 25 millioner av disse er ofre for tvangsarbeid. I tillegg fins det 152 millioner barnearbeidere. -Det er ingenting moderne ved dette. Slaveri er slaveri selv om den går global, sier leder av internasjonal avdeling Trine Lise Sundnes.

Internasjonalt

Moderne slaveri viser til ulike situasjoner der mennesker utsettes for grov utnyttelse og tvang uten at en er fri til å komme ut av det. Moderne slaveri finnes overalt i verden og innen de aller fleste sektorer.

Det kan være fiskere på fiskebåter som er på havet i ukevis. De får passene sine inndratt, jobber lange dager med begrenset mat og har ingen kommunikasjonsmuligheter. Det kan være fattige bønder i for eksempel tobakk- eller kakaoindustrien, som kanskje får betalt i tobakk eller kakaobønner og i tillegg tvinges til å ta opp lån hos landeiere. De havner opp som gjeldsslaver. Eller kvinner og barn i tekstilindustrien som jobber på helsefarlige fabrikker med dårlig lønn og få rettigheter, mens de produsert den nye, billige t-skjorta di.

Multinasjonale har skjulte arbeidsstyrker, gjemt bort og glemt
I følge global fagbevegelse (ITUC) fins det over 50 multinasjonale selskaper som operer med kun 6 prosent direkte ansatte. Det betyr at de er avhengig av en skjult arbeidsstyrke på hele 94 prosent. Det utgjør 116 millioner mennesker.

Skjulte arbeidsstyrker og mange ledd i lange globale leverandørkjeder gir forhøyet risiko for tvangsarbeid. FNs arbeidsorganisasjon ILO anslår at om lag 16 millioner mennesker er ofre for tvangsarbeid i leverandørkjedene i privat sektor. Hvorfor er det slik?

- Den globale økonomien bidrar til å skape en arbeidsstyrke som er sårbar for utnyttende arbeidsforhold. Arbeiderne har svake juridiske rammer som ikke beskytter og opprettholder arbeidsstandarder. Dette kombinert med selskapenes evige profittdrevne jag på lavere arbeidskostnader og stadig mer komplekse verdikjeder er en farlig miks, forklarer Sundnes.

Hva kan fagbevegelsen gjøre for å bekjempe moderne slaveri?
Som den fremste forkjemperen for rettigheter i arbeidslivet kan fagbevegelsen spille en avgjørende rolle i bekjempelsen av moderne slaveri.

-Fagbevegelsen vil først og fremst fortsette å kjempe for anstendig arbeid for alle verdens arbeidere, der grunnleggende faglige rettigheter respekteres. Anstendig arbeid handler om mer enn å ha det fint på jobb. Det handler om retten til en anstendig lønn å leve av, en trygg arbeidsplass, med mulighet for fagorganisering og medvirkning, lik lønn for likt arbeid og sosiale sikkerhetsnett, utdyper Sundnes.

Hun peker videre på at for å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde moderne slaveri, er det behov for spisset innsats gjennom å styrke implementeringen av internasjonale og nasjonale konvensjoner inn lovverk og politikk. Det er behov for bedre arbeidstilsyn i mange land, slik at tvangsarbeidet blir avdekket. I tillegg er det behov for å påvirke og legge press på arbeidsgivere slik at de slutter å bruke barnearbeid eller tvangsarbeid i sin virksomhet eller i sine leverandørkjeder. Her kan fagbevegelsen bruke sosialdialogen som et konstruktivt redskap for samarbeid med arbeidsgivere. Fagbevegelsen kan også påvirke myndigheter gjennom eksisterende globale, regionale og nasjonale strukturer med tillitsvalgte.

Bygge videre på suksessene
LO, tillitsvalgte og partnere har bidratt til å bedre situasjonen for migrantarbeiderne i Quatar, der de tidligere måtte jobbe under kontinuerlig fare for eget liv og i ufrihet, for å bygge stadioner til fotball-VM. Nå er endelig bedre lovverk på plass. LO’s partnere i Fillipinene og Thailand har engasjert seg sterkt i kampen mot moderne slaveri i fiskerisektoren, og har deltatt i flere redningsaksjoner av fiskere i nød. I tillegg jobber LO og partnere for å få slutt på barnearbeid i flere land og støtter filippinske hushjelper i Hongkong.    

-Det finnes få enkle løsninger, men dette er noen av eksemplene på at det nytter å ta kampen. Å få slutt på moderne slaveri vil kreve en helhetlig og koordinert innsats fra en rekke aktører, der fagbevegelsen er en av disse. I tillegg er det helt sentralt å få på plass bedre lovverk og reguleringer for de globale verdikjedene, samt såkalt aktsomhetsvurdering for bedrifter. Disse bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og har allerede høstet suksess i flere land, avslutter Sundnes.

Kontakt

Kontakt