Lov mot moderne slaveri

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Lov mot moderne slaveri

- LO støtter forslaget om en rapporteringslov om moderne slaveri, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Internasjonalt

Stortingsrepresentant Jette F. Christensen (Arbeiderpartiet) har fremmet følgende representantforslag: «Stortinget ber regjeringen utrede og vurdere å fremme forslag til en lov mot moderne slaveri som forplikter næringslivet og staten til å rapportere om risiko og tiltak for å avverge og avdekke moderne slaveri knyttet til deres operasjoner og leverandørkjeder i Norge og globalt.»

- Loven bør forplikte store norske selskaper, multinasjonale selskaper som opererer i Norge, og staten til å rapportere årlig om konkrete kriterier knyttet til hvilken type risikoanalyse de bruker og hvilke funn de gjør, hvilke tiltak selskapene iverksetter basert på funnene, og hvor effektive tiltakene er, sier Are Tomasgaard.

- I dag blir svært få straffeforfulgt. Det tyder på at lovverket og ressursene vi bruker til å implementere det rett og slett ikke er tilstrekkelig, sier LO-sekretær Are Tomasgaard.

Tomasgard minnet om at LO- forbundene har tusenvis av aktive fagforeninger med engasjerte tillitsvalgte som er opptatt av vilkårene for arbeidstakere, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt.

-Det er et stort internasjonalt engasjement i fagbevegelsen, og det er viktig at fagbevegelsen blir involvert i arbeidet mot slaveri.

Norge må vise lederskap
Norge må vise lederskap, nasjonalt og internasjonalt, og ansvarliggjøre bedrifter slik at de baserer seg på bærekraftige profitt-modeller med anstendige arbeidsforhold.

- Dette vil bidra til rettferdige og like konkurranseforhold i næringslivet. Det vil sette forbrukerne i stand til å ta opplyste valg. Og ikke minst, vil et lovverk være et stort steg mot å sikre bedre arbeidsvilkår for millioner av mennesker, påpeker LO-sekretæren.

Kontakt