LOs partnere kjemper mot koronaens konsekvenser

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
CETU Etiopia bidrar til å informere egne medlemmer om de nye tiltakene. Bilde lagt ved er fra pressekonferansen med CETUs president Kassahun Follo.
CETU Etiopia bidrar til å informere egne medlemmer om de nye tiltakene. Bilde lagt ved er fra pressekonferansen med CETUs president Kassahun Follo.

LOs partnere kjemper mot koronaens konsekvenser

Det er ikke bare i Norge at fagbevegelsen spiller en viktig rolle i håndteringen av koronaviruset. LOs partnere i Afrika, Asia og Latin-Amerika jobber nå alt de kan for å ivareta arbeidernes rettigheter så godt som mulig og samtidig bidra med å begrense koronaviruset.

Internasjonalt

Koronaviruset har allerede i mange land ført til, og vil i et alarmerende antall nye land, føre til færre jobber og flere permitteringer og oppsigelser. ILO anslår forsiktig at opptil 25 millioner arbeidsplasser globalt kan forsvinne. ILO frykter også at kvaliteten på jobbene, som f.eks. lønn, HMS og sosial sikkerhet, vil svekkes og at utsatte grupper vil rammes særlig hardt. Antallet «arbeidende fattige» vil øke betydelig.

Dette vil ramme fattige land uten sosiale sikkerhetsnett ekstra hardt. Utfordringene er mange. Hvordan sikre HMS for helsearbeidere i land med utilstrekkelig smittevernutstyr? Hva skjer med arbeidere som må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler? Hva skjer med arbeidere som mister jobben i land uten ordnede permitteringsordninger? Hvordan organisere hjemmekontor for arbeidere i land med stor uformell sektor, mye manuell arbeidskraft, dårlig nettilgang og trange boforhold? Mange uttrykker særlig bekymring for økonomien i eksportrettede sektorer.

Erfaringene med epidemien så langt viser at få, om ingen, helsesystemer i verden er fullt rustet til å håndtere det enorme presset fra koronapasienter. WHO har uttrykt stor bekymring for hvordan helsevesenet i afrikanske land vil håndtere epidemien. De fleste afrikanske land har kun noen få akuttplasser.

LOs partnere i Afrika, Asia og Latin-Amerika jobber nå hardt for å ivareta arbeidernes rettigheter så godt som mulig. Vi har samlet noen historier. Flere vil komme etterhvert som vi får oppdatert informasjon.

Tunisia
I Tunisia har landsorganisasjonen UGTT sikret jobbene til 100 arbeidere ved et nederlandskeid callcenter. De 100 arbeiderne var på prøvetid og ble forsøkt oppsagt med begrunnelse i koronakrisen. UGTT kjørte i gang en kampanje sammen med IT og service-forbundet og sendte klagebrev til direktøren for den aktuelle bedriften. Arbeiderne får nå beholde jobbene sine med lønn, men skal jobbe hjemmefra i første omgang. I tillegg har UGTT bedt alle arbeidere om å donere en dags arbeid som skal inngå i et koronafond som skal brukes til å hjelpe de som har mistet inntekt. UGTT har også avlyst alle planlagte streiker på ubestemt tid.

Zimbabwe
Etter massivt press fra Landsorganisasjonen i Zimbabwe ZCTU ble det 30. mars innført 21 dagers portforbud. ZCTU lanserte denne uken nye krav til regjeringen om en omfattende tiltakspakke for å sikre arbeidsplasser i både formell og uformell sektor. Nødvendig utstyr som respiratorer, beskyttelsesutstyr og lønn til ansatte uteblir. HMS for helsepersonell er kritisk og kobinert med mangel på lønn er det få som møter på jobb før nødvendige sikkerhetsutstyr er på plass.

eSwatini (Tidligere Swaziland)
Arbeidsdepartementet i eSwatini har invitert landsorganisasjonen TUCOSWA  til å bidra til de nødvendige endringene landet trenger å gjennomføre for å møte krisen. Regjeringen lanserte først 27. mars en 20 dagers «lock down», men statlige ansatte er beordret til å forstatt jobbe. Ansatte i helsevesenet er bekymret for mangelen på værneutstyr. NAPSAWU, som organiserer statlig sektor, viser til omfattende brudd på Occupational Health and safety Act.

Filippinene
LOs partner i fagbevegelsen SENTRO har sammen med Alliance of Filipino workers startet en nasjonal kampanje som krever medinnflytelse i arbeidslivsspørsmål, spesielt nå under krisen. SENTRO-medlemmer i Pepsifabrikkene har forhandlet frem en avtale som sikrer de ansatte ansiktsmasker, antibac, vitamin C, lønn under permisjon og eventuell nedstenging, samt fri transport til og fra arbeid. En tilsvarende avtale er også forhandlet frem av SENTRO-medlemmer i gruvebedriften Taganito Mines og det jobbes aktivt med å sikre flere slike avtaler i andre bedrifter.

Colombia
I Colombia har LOs partner CUT (Central Union of Workers) i et brev til presidenten protestert på regjeringens ensidige  beslutninger og bedt om et møte i den nasjonale samarbeidskomiteen. Hensikten er å få diskutert sosial sikkerhet, støtte til oppsagte og permitterte arbeidere, lettelser av skatter og avgifter, hjelp til hjemløse, økonomisk støtte til enkeltmannsforetak som har tapt inntektene som en følge av korona og forbud mot å si opp offentlig ansatte.

Malawi
Sykepleierstreik gav resultat: Malawi er et av verdens fattigste land og har et helsevesen som ikke er i nærheten av å kunne takle en pandemi. Landet har kun 20 respiratorer. Folketallet er på nesten 19 millioner. Per 15.april var det rapportert 16 smittet og to døde. Landet har akkurat erklært en 21 dagers lockdown.

MCTU er LOs Internasjonal faglige partner i Malawi. De er aktivt engasjert i påvirkningsarbeid og sosial dialog og er spesielt bekymret for sårbare grupper som arbeiderne i uformell sektor.

Sykepleierforbundet deres (NONM) har de siste to ukene streiket på grunn av stor risiko, mangel på smittevern og opplæring. Streiken ble avblåst 13.april og flere av kravene til sykepleierne, inkludert risikotillegg, ble hørt.

MCTU jobber nå videre for å sikre at bedrifter innfører nødvendige smittevernstiltak og for at arbeidere som mister jobben skal kompenseres for tap av inntekt.
 

Det er ingen tvil om at vi er inne i en akutt og sannsynligvis vedvarende krisetid. LO stiller solidarisk opp for våre partneres arbeid, blant annet gjennom å gi råd og utvise fleksibilitet. Alle LO sine prosjekter går foreløpig som normalt med mindre endringer, selv om reiser og enkelte aktiviteter har blitt avlyst eller utsatt.