LO øker presset på håndteringen av Palestina i FN og FNs sikkerhetsråd

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO øker presset på håndteringen av Palestina i FN og FNs sikkerhetsråd

LO oppfordrer både FNs Generalsekretær og Utenriksminister Huitfeldt til større innsats for å forhindre selskapers medvirkning til brudd på folkeretten på okkupert Palestinsk land. For å muliggjøre dette er det viktig å oppdatere FNs database over selskaper som opererer i de ulovlige israelske bosettingene.

Internasjonalt

I anledning den internasjonale solidaritetsdagen for Palestina 29. november sendte LO, sammen med at Den internasjonale faglige samorganisasjonen (ITUC), brev til FNs generalsekretær, Antonia Guterres. I brevet oppfordres Generalsekretæren til å sørge for regelmessig oppdatering av FNs database over selskaper som opererer i de ulovlige israelske bosetningene i okkuperte Palestina.

Det er på tide å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat og gi Palestina fullt medlemskap i FN. Internasjonal fagbevegelse og LO ønsker også at at FN bidrar til å re-lansere fredsprosessen gjennom å arrangere en internasjonal konferanse.

LO har kontaktet Utenriksminister Anniken Huidtfeldt og informert om henvendelsen til FNs Generalsekretær. I brevet uttrykker LO at vi håper at Norge som medlem av Sikkerhetsrådet kan bidra til å øke presset på FN til å oppdatere databasen og re-lansere fredsprosessen. Norge kan bruke sin plass i Sikkerhetsrådet til å oppfordre medlemsstatene til å ta politiske grep for å skille mellom Israel og de palestinske territoriene de har okkupert siden 1967 i samsvar med FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2334 (2016). Selskapers involvering i de ulovlige israleske bosettingene bryter med folkeretten. FNs medlemsland har et ansvar for å tilse at folkeretten blir overholdt i konfliktområder og okkuperte territorier.

LO, Fellesforbundet, Handel og Kontor, Fagforbundet og Norsk Folkehjelp er tilsluttet  kampanjen «Don't buy into occupation» som nylig kom ut med en rapport om hvordan europeiske finansinstitusjoner er investerer i selskaper som er aktivt invlovert i de ulovlige israelske bosettingene.