LO gratulerer årets mottaker av Arthur Svensson-prisen!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Henry Mai -Dette vil styrke BKDPs kamp for å forsvare grunnleggende rettigheter. En kamp de tar hver dag under konstante trusler om vold, forfølgelse og fengsling, sier LO leder Peggy Hessen Følsvik.

LO gratulerer årets mottaker av Arthur Svensson-prisen!

Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter for 2021 går til den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland. LO gratulerer og hilser den svært velkommen.

Internasjonalt

Kamp for demokrati

Årets pris går til den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland, representert ved hovedorganisasjonen BKDP og dens medlemsforbund. De får prisen for sin uredde kamp for demokrati og grunnleggende faglige rettigheter i Europas siste diktatur. Prisen ble opprettet av Industri Energi og deles ut årlig. Hovedformålet er å fremme arbeidet for å styrke fagforeningsarbeid og faglige rettigheter internasjonalt.

-Viktig tildeling

I et brev til BKDP gratulerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik. -En svært viktig og fortjent tildeling, sier LO-lederen, og understreker:

-LO har lenge krevd at støtten til det sivile samfunn må forsterkes, ikke minst til den uavhengige fagbevegelsen i landet. Derfor er dagens tildeling ekstra gledelig og vil bidra til å holde presset mot myndighetene oppe.

–Dette vil styrke BKDPs kamp for å forsvare grunnleggende rettigheter. En kamp de tar hver dag under konstante trusler om vold, forfølgelse og fengsling, sier Følsvik videre.

Undertrykkelse av sivilt samfunn

Presidentvalget i Hviterussland i august 2020 skapte internasjonal oppsikt. Valgkampen var preget av undertrykkelse av det sivile samfunn, med tilfeldige ransakelser, oppsigelser fra jobben, bøter og trusler. Titusener tok umiddelbart etter valget til gatene for å vise sin misnøye. Det oppsto en bølge av streiker, aksjoner og demonstrasjoner med krav om annullering av valgresultatet og at alle politiske fanger skulle løslates.

Streikene og demonstrasjonene ble møtt med terror, massearrestasjoner og tortur. Hviterussland er ifølge Den internasjonale fagbevegelsesindeksen blant de farligste landene å være fagorganisert i.

BKDP sentral i kampen

Priskomiteen viser til at på tross Lukashenko-regimets forsøk på å ta kontroll over de uavhengige fagforeningene og vanskeliggjøre rekruttering, organisering og vanlig fagforeningsaktivitet, har disse likevel aldri gitt opp, og har fortsatt arbeidet for medlemmene. Den uavhengige fagbevegelsen ble tidlig sentral i kampen mot forfalskningen av valgresultatet og kampen for demokrati.

Fagforeningskontorer har blitt raidet og stengt. Likevel har forbundene i BKDP rekruttert nye medlemmer, dannet nye lokale fagforeninger og fortsatt kampen. Dette vil være avgjørende for at Lukashenko-regimet til slutt vil tape, uttaler komiteen.

LO fulgt situasjonen tett

LO har hele veien støttet kampen til Hviterusslands uavhengige fagbevegelse. LO og mange av LOs forbund har fulgt utviklingen tett og er i løpende kontakt med den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland, som også er medlemmer i det europeiske faglige felleskapet. Det har vært flere møter mellom LO, Nordisk fagbevegelse og Hviterussland, både på faglig og politisk nivå. LO har fordømt de hviterussiske myndighetenes forfølgelse av fagforeningsmedlemmer, ansatte og innbyggere. LO arbeider nå gjennom internasjonalt samarbeid med oppfølgingen av innføring av sanksjoner mot regimet. Også opp mot norske myndigheter formidles dette, ikke minst at de sørger for at sanksjonene utformes målrettet og effektivt, slik at de rammer regimet og ikke folket.

Om Arthur Svensson-prisen

Prisen er en internasjonal pris opprettet av Industri Energi. Den deles ut årlig av «Komiteen for Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter». Hovedformålet er å fremme arbeidet for å styrke fagforeningsarbeid og faglige rettigheter internasjonalt.

Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.

Prisen er på NOK 500.000. Halvparten går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter.

Les mer her

The Arthur Svensson International Prize for Trade Union Rights of 2021 to BKDP.pdf

 

Kontakt