Kasakhstan: Olje før mennesker

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: ITUC

Kasakhstan: Olje før mennesker

På tross av gjentatte lovnader om endring fortsetter myndighetene angrepene på fagbevegelsen og på grunnleggende menneskerettigheter. De statlige oljeselskapenes inntekt styrer. Da må vi si ifra!

Internasjonalt

Gammel kjenning

Kasakhstan er en gjenganger på møtene til FNs arbeidslivsorganisasjon (ILO) om hvilke land som er vanskeligst å være fagforeningsmedlem i. I Kasakhstan blir lover nær rutinemessig innført og endret. Målet er å hindre organisering. De lykkes. Det er omtrent umulig å danne nye fagforeninger. Etablerte fagforeninger blir forsøkt knust, og fagforeningsledere har blir fengslet om og om igjen.

Langvarig fordømmelse og press fra blant annet internasjonal fagbevegelse (ITUC), ILO og EU har gitt noen resultater. Flere fagforeningsledere har blitt sluppet ut av fengsel, og i fjor lovde myndighetene å endre deler av lovgivningen som hinder etableringen av fagforeninger.

Olje og energiorganiserte under angrep

Dessverre viser det seg at det er fortsatt et stykke igjen mellom liv og lære. Lokale myndigheter krevde nylig at fagforeningen for olje og energi arbeidere, Industry Trade Union of Fuel and Energy Complex Workers, må suspenderes for seks måneder. Dommen som falt 5. februar konkluderte med at alle faglige aktiviteter umiddelbart må stoppes. Årsaken skal angivelig være at de har de har unnlatt å registrere seg i samsvar med Kasakhstans fagforeningslover. De samme lovene myndighetene i fjor hevdet skulle bli mindre strenge. Ifølge lederen for fagforeningen, skal avgjørelsen ankes.

LO tilslutter seg ny internasjonal fordømmelse

LO sender nå protestbrev og tilslutter seg Internasjonal fagbevegelses fordømmelse av suspensjonen av Olje og energiarbeidenes fagforening og deres rett til organisering.

-Myndighetene har fortalt verden at de nå tillater organisasjonsfrihet, men handlingene viser noe annet, uttaler generalsekretær i internasjonal fagbevegelse Sharan Burrow. Hun kritiserer myndighetene for ikke å fortelle ILO sannheten, men i stedet bare «jatter med» og holder ILO for narr. I stedet setter de oljeselskapenes interesser foran innbyggerne. Oljeselskapene er en del av en del av det statlige selskapet Kazmunaygaz.

 –Det er et fullstendig uakseptabelt brudd på de forpliktelsene myndighetene har etter gjeldende ILO standarder, understreker Burrow.

Labourstart har sammen med IndustriAll og ITUC opprettet en underskriftskampanje for å forsøke stoppe presset mot olje og energiforbundet.

Delta og signer her!

Les LOs brev til presidenten i Kasakhstan her.pdf

Kontakt

Kontakt