Kampen mot barnearbeid er fagbevegelsens kamp

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs førstesekretær Julie Lødrup skriver i sin kronikk om Adam på 12 år. Han bor i Ghana er Adam og han tvinges til å fiske i 12 timer om dagen 7 dager i uken under svært farlige forhold.

Kampen mot barnearbeid er fagbevegelsens kamp

ILO-konferansen lanserer på Verdensdagen mot barnearbeid nye og urovekkende tall. På første gang på over 20 år stiger antall barnearbeidere i verden. Og det samtidig som FNs generalforsamling har erklært 2021 for det internasjonale året for å få slutt på barnearbeid.

Internasjonalt

Det er første gang på 20 år at antallet øker. 160 millioner barn tvinges nå til å arbeide. Det er 1 av 10 barn, og en økning på over 8 millioner barn. Hele 79 millioner er involvert i farlig og potensielt helseskadelig arbeid. UNICEF estimerer at minst 10 millioner av barna som ikke går på skole på grunn av pandemien, ikke vil returnere til skolebenken. Konsekvensen av manglende skoletilbud og dårlig eller ikke-eksisterende sosiale sikkerhetsnett for fattige familier, vil kunne føre til en dramatisk økning i forekomsten av barnearbeid og slavearbeid. 

LO tok opp Ghana i ILO

I Ghana er et av fem barn involvert i en eller annen form for arbeid, hvorav nærmere 300.000 er engasjert i de mest skadelige formene for arbeid. Blant disse er Adam på 12 år. Han tvinges til å fiske i 12 timer om dagen 7 dager i uken. Hele 47 prosent av barna som arbeider i fiskeriskesektoren i Ghana, særlig rundt Voltasjøen, er utsatt for menneskehandel. Dette skjer i et land som har et relativt godt lovverk, og som fremstår som attraktivt å investere i for norsk næringsliv.

Selv om det har vært iverksatt mye bra i Ghana, blant annet med bedre lovgivning, gjenstår det fortsatt mye, ikke minst opp mot iverksettelse og håndheving. Dette ble også tatt opp som et eget punkt i den såkalte applikasjonskomiteen på ILO konferansen, der LOs representant Nina Mjøberg tok opp problemstillingen i sitt innlegg på vegne av nordisk fagbevegelse. Komiteen tar for seg de landene der bruddene mot de grunnleggende ILO konvensjonene er aller mest graverende og alvorlige.

Anstendig arbeid er nøkkelen

LO driver solidaritetsarbeid ved å styrke fagorganisasjoner i fattige land til å gjennomføre effektive kampanjer og politisk påvirkning og drive kollektive forhandlinger. Blant annet i nevnte Ghana, der LO samarbeider med landsorganisasjonen TUC om å bekjempe barnearbeid.

LOs hovedmål er å arbeide for anstendig arbeid for alle, i tråd med bærekraftsmål 8. Målet handler blant annet om å treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025. Fagbevegelsen bidrar til å nå dette målet gjennom påvirkning, som vaktbikkje, gjennom kollektive forhandlinger og solidaritetsarbeid. 

Les hele kronikken til LOs 1.sekretær Julie Lødrup her (ekstern lenke til Bistandsaktuelt). På verdensdagen mot barnearbeid ser hun nærmere på utviklingen og hvilke redskaper fagbevegelsen har til disposisjon.