ITUCs rapport om faglige rettigheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
-Rapporten er dyster lesning og viser at flere land enn tidligere bryter de faglige rettighetene, sier LOs 2. nestleder Roger Heimli.

ITUCs rapport om faglige rettigheter

ITUC har nok en gang lagt fram sin rapport om brudd på faglige rettigheter. Den viser at begrensninger på kollektive forhandlinger, undergraving av streikeretten og hindringer for å registrere fagforeninger blir hyppig iverksatt. Flere land enn tidligere begrenser ytringsfriheten.

Internasjonalt

-Utviklingen går ikke fagforeningenes vei, sier Heimli, og legger til at trenden med overvåking av fagforeningsledere for å spre frykt fortsetter. Uavhengige fagforeninger settes under press. Antall arrestasjoner av medlemmer og faglige tillitsvalgte har nesten doblet seg fra 2014. Fortsatt blir fagforeningsaktivister trakassert, utsatt for vold og drept.

Situasjonen har forverret seg etter Covid-19 pandemien. I flere land har myndighetene utnyttet situasjonen til å fremme tiltak som rammer fagbevegelsen og sivilsamfunnet. I mange land har regjeringene ikke villet delta i sosial dialog med partene i arbeidslivet, noe som har bidratt til en lite effektiv bekjempelse av pandemien. Mange arbeidstakere har mistet jobben og har ikke tilgang til velferdsordninger eller lønnskompensasjon.

Midtøsten og Nord-Afrika er den verste regionen i verden for arbeidsfolk. Alle de 18 landene nektet arbeidstakerne retten til å etablere eller bli medlem av en fagforening og alle krenket streikeretten. 17 av 18 land brøt retten til kollektive forhandlinger.

Mens Qatar er i ferd med å avskaffe kafala-systemet, fortsetter andre land i regionen å videreføre dette systemet med moderne slaveri og ekskludere migrantarbeidere fra faglige rettigheter. I De forente arabiske emirater representerte utenlandske arbeidere 89 prosent av arbeidsstyrken i 2020. Under kafala-systemet er ethvert forsøk på å rømme fra en arbeidsgiver i UAE straffbart med lov. De som blir tatt blir fengslet, deportert og står overfor betydelige økonomiske kostnader, inkludert å betale tilbake arbeidsgiverne sine for sponsoravgiftene uten å motta lønn.

Aller farligst er det å være fagforeningsmedlem i Latin-Amerika. Seks av de ni landene (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador og Honduras) i ITUCs rapport der fagforenings-medlemmer ble drept befinner seg i Latin-Amerika. Arbeidere her møtes med ekstrem vold og undertrykkelse. Massedemonstrasjoner mot sosialt urettferdig politikk ble møtt med ekstrem brutalitet fra politiet, mens myndighetene erklærte unntakstilstand i Bolivia, Chile og Ecuador. Bare i Colombia er fjorten fagorganiserte drept mellom 2019 og 2020.

ITUCs rapport rangerer 144 lands respekt for arbeidstakernes rettigheter. Viktige funn er:

• 85 prosent av landene krenket streikeretten.

• 80 prosent av landene krenket retten til kollektive forhandlinger.

• Antallet land som hindret registrering av fagforeninger har økt

• Tre nye land kom inn på listen over ti verste land for arbeidere (Egypt, Honduras, India)

• Antallet land som nektet eller begrenset ytringsfriheten økte fra 54 i 2019 til 56 i 2020.

• Arbeidere ble utsatt for vold i 51 land.

• Arbeidere hadde ingen eller begrenset tilgang til rettferdighet i 72 prosent av landene.

• Arbeidere opplevde vilkårlige arrestasjoner og internering i 61 land..

De ti verste landene for arbeidsfolk i 2020 er Bangladesh, Brasil, Colombia, Egypt, Honduras, India, Kazakhstan, Filippinene, Tyrkia og Zimbabwe.