Israels annektering av Vestbredden må stanses

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Mur mellom Israel og Palestina. Foto

Israels annektering av Vestbredden må stanses

- Israels planer om å annektere palestinsk land vil gjøre en tostatsløsning umulig, sier 2. nestleder i LO Roger Heimli. Han er glad for at regjeringen deler LOs syn, men mener det nå må legges press på Israel.

Internasjonalt

Israels statsminister Netanyahu kunngjorde nylig at deler av Vestbredden vil bli annektert i løpet av et par måneder. Planene har vakt sterke reaksjoner både i Palestina og internasjonalt, og også LO Norge reagerer sterkt på planene.

- Annektering av land gjennom bruk av makt er ulovlig etter Folkeretten. Dersom Israel annekterer Jordan-dalen betyr det at Palestinerne på Vestbredden mister sin grense til Jordan, og blir helt avskåret fra resten av den arabiske verden. Det vil skape enda mer ustabilitet i Midtøsten, og kan være spikeren i kista for en tostatsløsning, sier Heimli. Han viser til at palestinernes president Mahmoud Abbas som en følge av planene har erklært at palestinerne ikke lenger anser seg bundet av inngåtte avtaler.

Med bakgrunn i Israels planer sendte LO 5. mai i år brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide, med krav om at Norge fordømmer Israels planer og at Norge skal være en pådriver for å få avverget en ny annektering av palestinsk land. LO mottok svar på denne henvendelsen 18. mai i år. Både LOs brev og regjeringens svar kan leses i lenkene nederst.

«Enhver tilegnelse av landområder ved bruk av makt er uakseptabel og utgjør et alvorlig brudd på folkeretten. En eventuell erklæring om anneksjon vil videre være uten folkerettslige rettsvirkninger. Dette er også understreket av FNs sikkerhetsråd i flere resolusjoner, og senest i resolusjon 2334 (2016), der Sikkerhetsrådet gjør det klart at forsøk på å gjøre endringer i 1967-grensene som ikke er resultat av en fremforhandlet enighet mellom partene, ikke vil bli anerkjent,» heter det i utenriksministerens svar.

- Jeg er veldig glad for at utenriksministerens fordømmelse av Israels planer er så entydig og sterk, sier Roger Heimli.

- Det vi nå forventer oss er at regjeringen følger opp overfor Israel og våre felles allierte. Ikke minst må USA få klar beskjed om at deres rolle i konflikten er fullstendig ødeleggende for muligheten for en fredelig tostatsløsning. USA har allerede anerkjent Israels annektering av Golan og Øst-Jerusalem, i strid med folkeretten og sikkerhetsrådsresolusjonene 242 og 338.

- Som fasilitator for Oslo-prosessen har Norge et særskilt ansvar for å insistere på at internasjonal lov og rett skal gjelde i Midtøsten, sier Heimli.

Les LOs brev til Utenriksministeren og svarbrev fra Utenriksministeren her.

Kontakt