Israel må trekke tilbake terrorlistingen av palestinske organisasjoner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO

Israel må trekke tilbake terrorlistingen av palestinske organisasjoner

LO-sekretariatet krever at Israel trekker tilbake terrorlistingen av seks palestinske menneskerettighetsorganisasjoner, og ber den norske regjeringen presse på for dette.

Internasjonalt

Menneskerettigheter, organisasjonsfrihet og håndhevelse av demokratiske prinsipper er en forutsetning for fred, stabilitet og demokrati. LO er svært bekymret over at Israel nå har terrorlistet seks palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner, og krever at beslutningen trekkes tilbake. Israels beslutning vil gjøre handlingsrommet for sivilt samfunn og særlig menneskerettighetsarbeidet i Palestina enda mer begrenset enn det allerede er. Dette vil ramme sårbare grupper som barn, kvinner og fattige bønder særlig hardt.

Menneskerettighetsorganisasjonene i Palestina rapporterer om og dokumenterer brudd på palestinernes menneskerettigheter. En terrorlisting åpner for at israelske myndigheter kan ransake organisasjonenes kontorer, gjennomføre beslag, arrestere ansatte og kriminalisere offentlig støtte av dem. Dette er et steg i totalitær retning.

LO forventer at den norske regjeringen følger opp saken mot israelske myndigheter, og at de støtter LOs krav om at Israel trekker tilbake terrorlistingen. LO ber også regjeringen om å fordømme den ulovlige anvendelsen av israelsk nasjonal lovgivning i det okkuperte palestinske territoriet.

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

Epost: presse@lo.no