Israel – Palestina: Uverdige arbeidsvilkår nå dokumentert

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Rapporten viser blant annet til ydmykelsene mange palestinere opplever av å måtte stå i kø ved grenseovergangene for å komme inn i Israel. Foto: ITUC

Israel – Palestina: Uverdige arbeidsvilkår nå dokumentert

Høy arbeidsledighet på Vestbredden og i Gaza gir mange palestinske innbyggere få andre muligheter enn å ta arbeid i Israel eller i de ulovlige israelske bosettingene i Palestina. Disse arbeiderne blir utnyttet og ydmyket, viser en ny rapport fra internasjonal fagbevegelse (ITUC).

Internasjonalt

Høy arbeidsledighet – få muligheter

Israel er ansvarlig for både sikkerhet og sivil administrasjon i det såkalte C-området. Dette området utgjør 61 prosent av Vestbredden. Det er her de ulovlige bosettingene ligger. Nesten hele C-området er utilgjengelig for Palestinsk bruk. Det er for eksempel tilnærmet umulig å få byggetillatelse eller dyrke mark. De palestinske områdene har skyhøy arbeidsledighet, og palestinerne har få muligheter.

Den internasjonale fagbevegelsen ITUC har skrevet en rapport som ser på arbeidsforholdene til palestinske arbeidere som krysser grensen og arbeider i Israel, eller som tar arbeid i bosettingene. Dette omfatter over 130.000 mennesker. LO har vært med å finansiere rapporten som forsøker å få et klarere bilde av hva som faktisk skjer på bakken, og i hvilken grad Israelske myndigheter følger opp sine forpliktelser for disse arbeiderne. Funnene er ifølge ITUC både nedslående, nedverdigende og skandaløse.

Diskriminering satt i system

Rapporten viser blant annet at lønninger er vedvarende svært lave, helse- miljø- og sikkerhet er under enhver kritikk, og at arbeiderne manglende trygdeordninger og sosial beskyttelse. I tillegg kommer ydmykelsen av å måtte stå i kø ved grenseovergangene for å komme inn i Israel.

Det såkalte arbeidsformidlingssystemet er også fortsatt i bruk. Det selv om Israelske myndigheter har lovet å avskaffe dette gjennom å etablere direkte ansettelsesforhold uten bruk av såkalte meglere.

Arbeidsformidlingssystemet springer ut av kvotesystem for arbeidstillatelser som israelske myndigheter har for hvem som får krysse grensen og arbeide i Israel. Palestinere som ønsker å arbeide i Israel blir dermed diskriminert gjennom et system som knytter dem til en bestemt israelsk arbeidsgiver. Det har vokst frem en egen industri som tjener store summer på arbeidsformidling.

Rapporten viser at dette systemet som utnytter allerede sårbare arbeidstakere fortsatt lever i beste velgående, og peker på at mange palestinere fortsatt er tvunget til å kjøpe arbeidstillatelser. Opptil 14 prosent av lønna kan gå til gebyrer for en slik tillatelse.

Hva må til?

Rapporten har følgende forslag for å bedre situasjonen for arbeiderne:

  • En reel avvikling av arbeidsformidlingssystemet.
  • Respekt for grunnleggende rettigheter for arbeidstakere, i tråd med minimumsstandardene i ILOs hundreårserklæring, inkludert minimumslønn.
  • Helse, miljø og sikkerhet med maksimumbegrensinger på arbeidstid.
  • Arbeidstilsyn.
  • Trygdeordninger og sosial beskyttelse.
  • Aktsomhetskrav til arbeidsgivere.

Generalsekretær i ITUC, Sharan Burrow uttaler i forbindelse med lanseringen av rapporten:

- I tillegg til urettferdigheten ved okkupasjonen, møter palestinske arbeidere i Israel og de ulovlige bosetningene også urettferdighet på jobb. Og hun legger til: -Israel må oppfylle sine forpliktelser i henhold til internasjonal lov.

Les mer her

Les rapporten her