Internasjonalt samarbeid er avgjørende!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Internasjonalt samarbeid er avgjørende!

- I den mer og mer globaliserte verden vi lever i, er internasjonalt samarbeid avgjørende for at vi skal kunne håndtere utfordringer i arbeidslivet, sa LOs første-sekretær Julie Lødrup. I dag åpnet hun LO og AOFs felles konferanse for å markere ILOs "Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen".

Internasjonalt

ILO ble dannet ut i fra en grunnleggende tanke at sosial rettferdighet var nødvendig for å skape fred.

- Hovedmålet er fortsatt at ILO, med sine 187 medlemsland, skal fremme rettigheter på arbeidsplassen, forbedre sosial beskyttelse og styrke dialogen om arbeidsrelaterte saker, sa Lødrup

Globalt ble det i 2017 estimert 2 780 000 dødsfall forårsaket av arbeid.

- Når LO og LOs forbund deltar i internasjonale organisasjoner, og når vi bruker mye ressurser på å engasjere oss i prosjekter i land med store utfordringer knyttet til arbeidstakernes rettigheter og sikring av liv og helse, er det nettopp fordi vi anser at vår rolle som fagforening går lenger enn å kun bry oss om arbeidsforholdene i Norge.

Fagbevegelsen er nøkkelen

For fagbevegelsen er retten til å organisere seg og retten til å gjennomføre kollektive forhandlinger - nøkkelen til anstendige arbeidsforhold for alle understreket Lødrup.

- All erfaring viser at fagforeninger er effektive våpen i arbeidet med å avskaffe og hindre bruk av barnearbeid og slaveliknende arbeidsforhold.

Vi trenger felles ordninger som tvinger fram anstendige arbeidsforhold

Å gjøre ILOs kjernekonvensjoner forpliktende for all næringsvirksomhet - ikke bare for de største konsernene - vil ideelt sett komme alle arbeidstakere til gode. Pene anmodninger og frivillige ordninger viser seg å være utilstrekkelige, påpekte Lødrup.

- Den ryddige delen av næringslivet følger opp, men den andre delen viderefører uanstendige arbeidsforhold og bedriver arbeidslivskriminalitet som sosial dumping - også i Norge. Derfor har vi i Norge allmenngjort tariffavtaler i mange bransjer. Nå trenger vi felles ordninger som tvinger fram anstendige arbeidsforhold for alle.

Les Julie Lødrups tale i sin helhet (sjekkes mot fremføring).

Kontakt