Internasjonal fagbevegelse med støtte til Ukrainas arbeidstakere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Internasjonal fagbevegelse med støtte til Ukrainas arbeidstakere

I dag markerer internasjonal fagbevegelse solidaritetsdag for Ukraina og Ukrainas arbeidere. Årsaken er at regjeringen fortsetter å bygge ned arbeidsmiljølovgivningen, på tross av massive protester fra store deler av kontinentet. I stedet for å introdusere lovgivning som løfter sårbare grupper som allerede jobber under uforutsigbare forhold og i utrygge jobber, med nulltimers kontrakter og svak beskyttelse, legges det opp til at slike jobber skal bli normalen for alle.

Internasjonalt

Dagen legges til 25. februar da en høynivådelegasjon med representanter fra både internasjonal og europeisk fagbevegelse besøker landet for å undersøke forholdene.

I den anledning har LO-leder Hans Christian Gabrielsen i dag sendt et protestbrev til den ukrainske presidenten.  Her legger han vekt på at den fagligpolitiske situasjonen i Ukraina er under enhver kritikk. Det er uakseptabelt at arbeidslovgivningen blir endret til det verre, bak lukkede dører og uten partenes involvering, med katastrofale konsekvenser for arbeidsmiljø og sosial beskyttelse.  Den nye lovgivningen vil ikke bare svekke arbeidstakernes beskyttelse, men også fagforeningenes mulighet til å utføre sine oppgaver. Mange av endringene er i strid med ILOs konvensjoner. Blant annet vil det innføres:

  • Enklere tilgang til oppsigelser og endring av arbeidskontrakters innhold uten tilsvarsrett, i strid med ILO konvensjon 158.
  • Tilgang til økt bruk av korttids innleie, usikre arbeidsforhold og nulltimers kontrakter, med usikre jobb og lønnsbetingelser og uforutsigbar arbeidstid som resultat.
  • Dramatisk reduksjon i rett til overtidskompensasjon, i strid med ILO konvensjon nr. 1
  • Svekket beskyttelse for gravide og mødre med små barn.
  • Innføring en rekke nye begrensinger i retten til å organisere seg og fagforeningers rett til å følge opp sitt arbeid, i strid med ILOs kjernekonvensjon 87 og med det formål å kneble fagbevegelsen.

Les mer her

Brevet finner du her