ILO: Hundre nye år for et bedre arbeidsliv

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
FN-bygningen i Geneve med flaggborgen i forgrunn.
FN-bygningen i Genève. Foto: Ida Viksveen Larsen.

ILO: Hundre nye år for et bedre arbeidsliv

I dag åpnet ILOs 108. arbeidskonferanse i Genève og med det markerer ILO 100-års jubileum. Konferansen vil ha fokus på temaet fremtidens arbeidsliv. Det er knyttet stor spenning til om det blir vedtatt en ny ILO-konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet.

Internasjonalt

Norsk fagbevegelse har vært svært tydelige i sin støtte og arbeid for en ILO-standard mot vold og trakassering i arbeidslivet. Konferansen skal også vedta en «100-års erklæring» om fremtidens arbeidsliv.

Det blir en rekke tematiske debatter knyttet til fremtidens arbeidsliv og de ulike 100-års initiativene til ILO.

Fra LOs ledelse deltar LOs førstesekretær Julie Lødrup (delegat), og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (vise-delegat).

Kort om ILO

ILO ble grunnlagt etter første verdenskrig. Ved etableringen av FN etter andre verdenskrig, ble ILO FNs særorganisasjon for arbeidsliv. Det unike ved ILO er at det er den eneste FN-organisasjonen som er en trepartsorganisasjon, og som styres av både myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Norge var en av stifterne av ILO i 1919 og har siden vært en aktiv deltaker. Organisasjonen har arbeidet målrettet for å fremme full sysselsetting, arbeidstakerrettigheter, sosiale sikkerhetsnett og partssamarbeid i arbeidslivet. Grunnlaget for ILOs virke var forståelsen av at varig fred bare kan sikres gjennom sosial rettferdighet. I 1969, på sin 50-årsdag, ble ILO tildelt Nobels fredspris. 

Følg ILOs 108. arbeidskonferanse

Og i sosiale medier #ILC2019 #ILO100

Kontakt