Verdensdagen for anstendig arbeid!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Internasjonal fagbevegelse oppfordrer i dag verdens regjeringer til å få på plass rettferdige jobber gjennom å involvere arbeidstakerne og arbeidsgiverne i planene.

Verdensdagen for anstendig arbeid!

Verdensdagen for anstendig arbeid er en årlig, global markering av arbeidsforhold og rettigheter for arbeidere over hele verden. I år løftes rettferdigheten i anstendig arbeid frem.

Internasjonalt

Alle fagforeninger i hele verden står i dag opp for anstendig arbeid. Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen ILO har over mange år løftet frem begrepet anstendig arbeid, og det er nå også en del av FNs bærekraftsmål.

Globalt tema: Just jobs

Anstendig arbeid innebærer at arbeidstakere har en lønn å leve av, trygg og sikker arbeidsplass, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, lik lønn for likt arbeid, økonomisk trygghet, like muligheter i arbeidslivet, sikkerhetsnett ved sykdom og mulighet for økonomisk og sosial mobilitet.

Internasjonal fagbevegelse ITUC markerer dagen i dag ved å løfte frem «Just Jobs». Begrepet spiller på at jobber skal være rettferdige, ikke bare i betydningen anstendige, men også i svarene på utfordringene verden står oppe i.

Rettferdighet i arbeidslivet

  • Som rettferdig omstilling på klima: A vi sikrer en rettferdig omstilling for verdens arbeidere til den grønne økonomien. Det betyr at omstillingen til nye, grønne jobber må ikke ramme vanlige arbeidere. De skal ikke bli sittende igjen med regningen.
  • Som rettferdig inkludering: Kvinner har blitt rammet hardest under pandemien. Kvinner har både mistet flest jobber under pandemien, og samtidig har de ofte stått i frontlinjeyrker mer utsatt for smitte og risiko.
  • Som rettferdighet i økonomien: ITUC har beregnet at etter pandemien må det skapes minst 575 millioner arbeidsplasser. Disse må være rettferdige ved at de blir en del av landenes økonomi, altså i den formelle sektor. Alt for mange mennesker jobber i det som kalles uformell sektor. Det er den delen av arbeidslivet som ikke overvåkes av myndigheter, opererer papirløst og som ikke regnes med i noen av landenes bruttonasjonalprodukt (BNP).
  • Som rettferdighet opp mot trygghet og helse: Rettferdige og anstendige jobber på arbeidstid og lønn, samt helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen - uansett hvilken type jobb en har.

Generalsekretæren i ITUC Sharan Burrow uttaler på dagen at : «Det globale arbeidsmarkedet ligger nede for telling. Myndigheter har mislykkes i å regulere arbeidslivet og har mistet syne av målet om arbeid for alle. Utsatte arbeidstakere i usikre og utrygge jobber har blitt flere og fått det enda verre enn fra før pandemien traff oss, sier hun og understreker: Regler må på plass nå, og arbeidslivets parter må inkluderes i dette arbeidet, i hele verden.

Europa løfter plattformarbeid

Europeisk fagbevegelse ETUC markerer også verdensdagen for anstendig arbeid. De løfter også frem rettferdighet, uansett hvilken type jobb du har. ETUC sier at tiden er nå moden for at EU rydder opp i plattformøkonomien. Europa må sørge for at de globale og digitale plattformselskapene respekterer arbeidslivets regler og leverer anstendige arbeidsplasser for arbeiderene.