Hundre år for en bedre fremtid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hundre år for en bedre fremtid

- ILO feirer 100 års jubileum og dette markeres over hele verden. ILO ble etablert etter første verdenskrig, i en tid hvor verden strevde etter fred, sikkerhet og trygghet. Dette ble grunnsteinen til ILOs arbeid for en verden med rettferdig og trygt arbeid for alle, skriver lederne av nordisk fagbevegelse i en felles kronikk.

Internasjonalt

Les kronikken i sin helhet her:

Hundre år for en bedre fremtid

ILO feirer 100 års jubileum og dette markeres over hele verden. ILO ble etablert etter første verdenskrig, i en tid hvor verden strevde etter fred, sikkerhet og trygghet. Dette ble grunnsteinen til ILOs arbeid for en verden med rettferdig og trygt arbeid for alle. Etter andre verdenskrig ble ILO en del av FN, det eneste FN organet hvor ikke bare regjeringer, men også arbeidstakere og arbeidsgivere er representert. ILOs trepartssamarbeid er helt unikt sammenlignet med andre internasjonale organisasjoner og en absolutt bekreftelse på arbeidernes menneskerettigheter.

Aktive borgere er grunnlaget for demokrati. Trepartssamarbeid innebærer at borgere, finansielle og økonomiske institusjoner, samt beslutningstakere møtes for å løse de store spørsmålene samfunnet står ovenfor. Dette er den mest grunnleggende form for demokrati og et elementært grunnlag for videre demokratisk aktivitet.

Gjennom historien har man sett at autonom medbestemmelse og trepartssamarbeid gir mer fleksibilitet i en tid med store endringer. Globalisering, demografi, teknologi og klimaendringer er alle viktige tema når man skal sikre globale produksjonskjeder, arbeidernes rettigheter, og for å sikre at verden fortsatt vil være et trygt sted for fremtidige generasjoner. Universell sosial beskyttelse og kvalitet på offentlige tjenester er blant de mest effektive måtene å omfordele rikdom, bekjempe ulikhet, samt likeverd for alle på arbeidsmarkedet.

Disse utfordringene krever handlingskraft på flere områder. Et mer bærekraftig samfunn med forsvarlig produksjon og forbruk av varer. Kompetanseheving og skolering innenfor alle utdanningsområder er avgjørende for å forstå og kunne jobbe med teknologi som kommer til å endre verden slik vi kjenner den i dag. Sikkerhet for folket er et krav for å kunne håndtere og justere den evigvarende endringen i arbeidslivet, med andre ord prater vi om bærekraftig og rettferdig omstilling. I en tid hvor manuelt arbeid, kreativitet og menneskelig kontakt blir stadig erstattet av maskiner og roboter, er behovet for støtte til selvutvikling høyst nødvendig.

Dette betyr at ILOs fremtidige arbeid må ha fokus på disse nye utfordringene. Når alt kommer til alt snakker vi om mennesker i en kompleks verden; arbeidstid, rettferdig kompensering, arbeidsvilkår, og grunnen til arbeidet vi gjør, utgjør den sosiale verdien vi ønsker at jobben skal reflektere.

Med dette oppfordrer vi alle fagforeningsmedlemmer, kolleger, politikere og arbeidsgivere til å jobbe for solid sosial dialog over hele verden, for å sikte at fremtidens arbeid handler om et trygt sted å jobbe, både for mennesker, men også for planeten vår.

I Stockholm 4. juni 2019

 

Hans-Christian Gabrielsen, Ordförande LO Norge

Erik Kollerud, Ordförande YS Norge

Ragnhild Lied, Ordförande Unio Norge

Lizette Risgaard, Ordförande FH Danmark

Lars Qvistgaard, Ordförande Akademikerne Danmark

Jarkko Eloranta, Ordförande SAK Finland

Antti Palola, Ordförande STTK Finland

Jan Højgaard, Ordförande Samtak Färöarna

Josef Therkildsen, Ordförande SIK Grönland

Drífa Snædal, Ordförande ASI Island

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, Ordförande BSRB Island och Nordens Fackliga Samorganisation

Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ordförande BHM Island

Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande LO Sverige

Eva Nordmark, Ordförande TCO Sverige

Göran Arrius, Ordförande Saco Sverige

Magnus Gissler, Generalsekreterare Nordens Fackliga Samorganisation

Kontakt