Hong Kong: Fengslet fagforeningsleder nektet kausjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Hong Kong: Fengslet fagforeningsleder nektet kausjon

Carol Ng og Winnie Yu, ledere fra Hong Kongs fagbevegelse ble i februar arrestert for å ha deltatt aktivt i valget i 2020. LO protesterer mot arrestasjonene og at Carol Ng den 12. mars ble nektet kausjon. Det betyr at hun risikerer å sitte i fengsel til rettsaken mot henne en eller annen gang starter.

Internasjonalt

LO krever at myndighetene i Hong Kong frafaller alle anklager

Søndag 28. februar ble 47 aktivister og tillitsvalgte arrestert og siktet for  å undergrave myndighetene. Blant de arresterte er to fagforeningsledere. Carol Ng, leder av Hong Kong Confederation of Trade Unions, og Winnie Yu, formann for Hospital Authority Employees ’Alliance. De ble arrestert for  deres involvering i valget for det lovgivende rådet i Hong kong i 2020.

LO krever at myndighetene i Hong Kong frafaller alle anklager mot de arresterte. LO krever videre at de må bli løslatt umiddelbart.

Under den første rettshøringen 12.mars ble Carol Ng nektet kausjon, noe som betyr at hun risikerer å sitte et år i fengsel til rettsaken mot henne starter. 

Den nye sikkerhetsloven angriper friheter

Arrestasjonen av aktivistene er hjemlet i den nye sikkerhetsloven i Hong Kong. Den bryter med grunnleggende sivile, politiske og arbeidsrettigheter beskyttet av internasjonal rett.

LO understreker i brevet sendt myndighetene i Hong Kong at fagforeninger, deres medlemmer og representanter må ha rett til å organisere protestaksjoner og delta i politiske aktiviteter. Det er ikke i strid med loven å uttrykke støtte for et politisk parti som forsvarer interessene til arbeidere eller å være i kontakt med internasjonale organisasjoner for arbeidstakere  og arbeidsgivere. Anklagene mot Carol Ng og Winnie Yu er et tydelig tegn på at disse frihetene nå er under angrep i Hong Kong.

Å forsvare demokrati og arbeiderrettigheter er ikke en forbrytelse. Å være del av en fagforening er ikke en forbrytelse. Disse rettighetene er beskyttet av internasjonal rett. Den globale fagbevegelsen og LO står i solidaritet med Carol og Winnie og hele fagbevegelsen i Hong Kong som nå risikerer lange straffer for å forsvare rettighetene til arbeidere.

Les brevet fra LO her sendt 18.3.21.pdf

Kontakt