Holshipsaken opp på ILO-konferansen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs 1.sekretær Julie Lødrup på talerstolen i plenarsalen på ILO-konferansen. Her fra 2019.

Holshipsaken opp på ILO-konferansen

LOs 1.sekretær Julie Lødrup er norsk fagbevegelses delegat på ILO-konferansen. I sitt innlegg på vegne av LO, Unio og YS la hun vekt på løsninger på pandemiens konsekvenser. Hun informerte også forsamlingen om Holship-dommen som i forrige uke falt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Internasjonalt

Et globalt verdensparlament

ILO er verdens arbeidslivsorganisasjon i FN og det eneste FN-organet der verdens arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter møtes for å diskutere og finne løsninger på utfordringer i det globale arbeidslivet.

Lødrup la i sitt innlegg vekt på at de grunnleggende rettighetene; til organisering, kollektive forhandlinger og retten til å organisere seg er avgjørende for en fungerende sosialdialog. Og at fungerende sosialdialog og trepartssamarbeid er veien ut av krisen arbeidslivet står i.

Holshipseier i EMD

Lødrup fortalte videre om den rykende ferske dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). For bare dager siden dømte EMD at grunnleggende faglige rettigheter som retten til å organisere seg og streikeretten står over økonomiske rettigheter som de fire friheter i EØS-avtalen. Julie Lødrup kunne slå fast at dette er en svært viktig avgjørelse for hele den europeiske fagbevegelsen.

Ny aktsomhetslov

Lødrup informerte også om arbeidet med ny norsk lovgivning om selskapers ansvar for mer anstendige arbeidsvilkår i deres leverandørkjeder. Den nye loven som skal til behandling i stortinget vil regulere frem åpenhet for tusenvis av selskaper rundt hvilke tiltak de tar for å sikre respekt for menneskerettigheter i verdikjedene.

Anstendig arbeid er nøkkelen

Hvert år møtes vanligvis nesten 7.000 delegater og gjester over tre uker i Geneve. For første gang i organisasjonens 102-årige historie går arbeidskonferansen digitalt. Koronakrisens påvirkning på internasjonalt arbeidsliv er hovedtema, der både USAs president Biden og Pave Fransis skal delta.

Anstendig arbeid er grunnleggende i alt av LOs arbeid, internasjonalt og nasjonalt. Det er også erklært som FNs bærekraftsmål nr 8. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

ILO jobber for å nå målet om anstendig arbeid gjennom fire hovedområder; arbeidstakerrettigheter, sysselsetting, sosial beskyttelse og sosial dialog.

I år handler selvsagt det meste om pandemiens globale effekter på arbeidslivet. ILO generalsekretær Guy Ryder la i åpningen av konferansen vekt på at i  gjenoppbyggingen av arbeidslivet etter pandemien er det avgjørende at det må bygges på en mer motstandsdyktig, bærekraftig, rettferdig og bedre fremtid.

Les mer på FN-sambandet

Les hele talen til Julie Lødrup her.pdf

Selve ILO konferansen og toppmøtet 17. juli «The World of Work Summit» kan du følge her:

 

 

Kontakt