Global tillit under press

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Global tillit under press

Internasjonal fagbevegelse tar årlig temperaturen på tilstanden til arbeidsfolks grunnleggende rettigheter. Og årets termometer viser at det meste går feil vei. Det har ikke vært publisert verre tall siden målingene startet i 2014.

Internasjonalt

Mens vi i Norge ser på hvordan vi skal gjenoppbygge etter pandemien, er situasjonen ganske annerledes i veldig mange land. Hardest rammet er verdens fattige land og land der samarbeid mellom arbeidslivets parter ikke fungerer. Ofte er det land der myndighetene ikke har samme handlingsrom eller mangler politisk vilje til å bruke sosiale sikringsordninger for å demme opp for konsekvensene pandemien har på helse og arbeid.

Global Rights Index

ITUC (International Trade Union Confederation) er verdens største sammenslutning av fagorganisasjoner. Årlig offentliggjør de «Global Rights Index» som tar temperaturen på arbeidsfolks rettigheter. Og årets indeks slår ut med nedslående høy feber. I alt er 149 land analysert. I år kom Hviterussland og Myanmar som nye land. Tallene viser blant annet at 87 prosent av landene brøt streikeretten og 79 prosent av landene brøt retten til kollektive forhandlinger. 74 prosent hindret arbeidere i å etablere og bli med i en fagforening. I åtte nye land ble ytringsfriheten begrenset. I mange land har også myndighetene benyttet corona-situasjonen til å innføre strengere sikkerhetslover. Disse begrenser ytterligere ytrings- og organisasjonsfriheten. Dette rammer i stor grad fagbevegelsen.

Ny sosial kontrakt

LOs førstesekretær Julie Lødrup uttaler i forbindelse med publiseringen av ITUC sin rapport:

-Mens vi i Norge de siste halvannet året virkelig har sett styrken og verdien av partssamarbeidet, har andre land opplevd det motsatte. Sosiale velferdsordninger er i mange land totalt fraværende. Arbeidstakeres innflytelse blir begrenset og rettigheter blir fjernet. Det gjelder også helt grunnleggende menneskerettigheter.

Rapporten viser til eksempler der tillitsvalgte blir sparket for å varsle om smittevernsbrudd på arbeidsplassen eller bare for å informere om smittevern til ansatte. Det registreres økt overvåkning av ansatte i mange land, der retten til privatliv blir systematisk krenket.

Dette setter tilliten i samfunn på ytterlige prøver, sier ITUC. De krever derfor en ny global sosial kontrakt. Den må sette jobber, rettigheter, sosial beskyttelse, likestilling og inkludering i sentrum for å bygge opp igjen tillit.

De 10 verste landene

ITUC sin indeks har for 8 år på rad også rangert de ti verste landene å være fagorganisert i. Ser vi bort fra land der det meste av sivilsamfunn er brutt sammen grunnet kriger og uro, har følgende ti land blitt kåret til de verste:

Bangladesh, Hviterussland, Brasil, Colombia, Egypt, Honduras, Myanmar, Filippinene, Tyrkia og Zimbabwe.

- Dette er alarmerende lesing. Fagbevegelsen er under press i stadig flere land. Når ulikhet øker kombinert med økt press på demokratiske rettigheter, er det arbeidsfolk og fagbevegelsen som ofte er de første ofrene og samtidig er de viktigste forsvarerne for demokrati og rettferdig fordeling, avslutter Lødrup.

Mer info og rapporten finner du her

 

 

Kontakt