Ghana: arbeidslivets parter viktig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bård Vegard Solhjell snakker om partenes rolle i utviklingspolitikken

Ghana: arbeidslivets parter viktig

LOs besøk til Ghana medførte gode erfaringsutvekslinger mellom de norske partene og de ghanesiske partene i arbeidslivet. Formålet for LO var å få løftet frem det sjefen for norsk bistand, Bård Vegard Solhjell, refererte til som gullet i norsk arbeidsliv, sosialdialogen. Under besøket ble det tydelig at norske myndigheter ønsker å sette sosial dialog høyere på agendaen i utviklingspolitikken.

Internasjonalt

Forrige uke var LO rådgiver Aina Østreng på reise til Ghana. Samtidig deltok Statssekretær i Utenriksdepartementet Bjørg Sandskjær (SP) og Norads direktør Bård Vegard Solhjell i en næringslivsdelegasjon til landet. I den forbindelse organiserte LO og NHO et møte om sosial dialog med partene i Ghana; Ghana Trade Union Congress (TUC) og Ghana Employers Association (GEA). Statssekretær Sandskjær og Bård Vegard Solhjell deltok på møtet.

Viktigheten av trepartssamarbeidet under pandemien

Samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og regjering har vært sentralt i god krisehåndtering under koronapandemien. Øystein Eriksen Søreide, direktør i Abelia, var NHOs representant i den norske næringslivsdelegasjonen, og ledet møtet. Han fortalt om viktigheten av sosial dialog i håndteringen av koronapandemien i Norge.

Det første NHO sjef Ole Erik Almlid gjorde da realitetene av koronapandemien traff Norge i mars 2020 var å ringe avdøde LO leder Hans Christian Gabrielsen.

I Ghana, som i Norge, innså partene i arbeidslivet raskt at samarbeid var viktig for å håndtere koronakrisen. Etter råd fra TUC og GEA opprettet den ghanesiske regjeringen et krisefond.

Dan Acheampong, president i GEA, lavekt på de gode relasjonene mellom TUC og GEA i Ghana. Begge jobber mot et felles mål om å utrydde fattigdommen i landet. Gjennom koronapandemien har partene samarbeidet godt med myndighetene. Pandemien har ytterligere demonstrert viktigheten av sosial dialog. Deres råd ble sentralt for å tilse at arbeidsplasser ble opprettholdt og masseledighet kunne bli begrenset.

Sosial dialog er viktig for å nå bærekraftsmålene

Hurdalsplattformen fremhever at «Hovedveien ut av fattigdom går gjennom bærekraftig økonomisk vekst, jobbskaping, et velorganisert arbeidsliv og rettferdig fordeling». Statssekretær Sandskjær fremhevet at satsing på sosial dialog, ansvarlig næringsliv og likestilling er viktig for å nå bærekraftsmålene.

Sosial dialog er et viktig verktøy for å forebygge konflikter i arbeidslivet og sikre anstendig arbeid, sa Sandskjær.

Koronapandemien har økt arbeidsledigheten globalt. Den har særlig rammet arbeidere i uformell sektor. Sandskjær understreket hvordan pandemien har rammet kvinner hardest.

Jenter og kvinner må ha like rettigheter som menn. Sosial dialog er viktig også for å sikre likestilling, sa statssekretæren.

Generalsekretæren i TUC, Anthony Baah, understreket viktigheten av å øke organiseringsgraden i Ghana og formalisere den uformelle sektoren.

I Ghana er 90 prosent av befolkning sysselsatt i den uformelle økonomien. Mange har lave lønninger og dårlige arbeidsforhold, sier han. To av 30 millioner arbeidere er del av den formelle økonomien som bidrar med inntektsskatt. Uformelt arbeid har dermed en stor økonomisk konsekvens for landet forklarer han.

Partene har vært særlig opptatt av digitalisering av økonomien som et virkemiddel for å formalisere den store uformelle sektoren. Sosial dialog er helt avgjørende for å nå målene om økt grad av organisering av Ghanas arbeidsstyrke.

Partenes rolle i utviklingspolitikken

Sosial dialog og kompetansen partene i arbeidslivet sitter på ble drøftet som viktige faktorer i en mer strategisk utviklingspolitikk. Bård Vegard Solhjell uttalte at sosial dialog har vært gull for utviklingen av den norske stat. Han orienterte om hvordan Norad jobber med sosial dialog gjennom ILO og partene i arbeidslivet. Men han ga også uttrykk for et ønske om i større grad å bruke kompetansen til partene i arbeidslivet mer strategisk i utviklingspolitikken.

Vi ser et potensial for å inkludere sosial dialog i større grad i innsatser knyttet til temaer som skatt, naturressursforvaltning og fiske under Kunnskapsbanken, sa Solhjell.

LO samarbeider med landsorganisasjonen i Ghana, TUC, om to prosjekter med fokus på anstendig arbeid og bekjempelse av moderne former for slaveri. TUC har 21 forbund i alle sektorer, med totalt 500 000 medlemmer.

Du kan lese mer om trepartssamarbeidets rolle i pandemien i Norge og Ghana her

Kontakt