2019: France Castro tildeles Arthur Svensson-prisen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

2019: France Castro tildeles Arthur Svensson-prisen

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter for 2019 går til den filippinske fagforeningsaktivisten France Castro. Hun får prisen for sin mangeårige kamp for å organisere lærere og for å slåss for grunnleggende arbeidstakerrettigheter på Filippinene.

Internasjonalt

Les LO-leder Hans-Christian Gabrielsens gratulasjonsbrev til prisvinneren.

Filippinene er ifølge International Trade Union Confederation (ITUC) et av de ti verste landene i verden for arbeidstakere og tillitsvalgte. Ifølge ITUC respekterer ikke landet de grunnleggende arbeidstakerrettighetene: Retten til å organisere seg og forhandle kollektivt, samt retten til beskyttelse mot barnearbeid, diskriminering og tvangsarbeid. Det er ekstrem statlig vold i landet og undertrykking av sivile rettigheter. Arbeidstakere og fagforeningsaktivister opplever trusler og forfølgelse, og må slåss for grunnleggende rettigheter som selv å kunne organisere seg og mot forfølgelse fra myndigheter og arbeidsgivere.

Tross trusler og forfølgelse finnes det modige mennesker som slåss for demokrati og menneskerettigheter. Regimet har særlig gått til angrep på fagforeningsaktivister blant lærere og journalister. Noen er drept og mange fengslet. Dødstrusler er ikke uvanlig. I den seinere tid har politioffiserer på Filippinene drevet en organisert kampanje der de hetser og offentliggjør opplysninger om fagorganiserte lærere.

Et modig menneske

France Castro er et av de modige menneskene som står opp for demokrati og arbeidstakerrettigheter. Hun jobbet som lærer og tok initiativ til å starte fagforening i byen Quezon. Etter få år ble hun generalsekretær for Alliance for Concerned Teachers (ACT) og sto i spissen for å samle filippinske lærere i en felles fagforening.

ACT under ledelse av France Castro har på kort tid vokst til å bli en av de største fagforeningene på Filippinene. Forbundet inngikk i 2016 den første tariffavtalen for lærere i offentlige filippinske skoler, en avtale som også anerkjenner streikeretten.

Fagbevegelsen under press

Fagbevegelsen er under voldsomt press over hele verden. Når ulikheten og presset på demokratiske rettigheter øker, er det arbeidsfolk og fagbevegelsen som ofte er de første ofrene og samtidig er de viktigste forsvarerne for demokrati og rettferdig fordeling. I denne kampen trenger vi tøffe modige ledere som France Castro.

Om Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter

Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden. Prisen er en internasjonal pris opprettet av Industri Energi og deles ut årlig av «Komiteen for Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter». Prisen er på NOK 500.000. Halvparten går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter. Prisen vil bli delt ut under et arrangement 12. juni på Rockefeller i Oslo.

Les mer om tidligere vinnere her.

Kontakt