Følger opp kampen for Palestina

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Israelsk bosetting på Vestbredden.
Israelsk bosetting på Vestbredden.

Følger opp kampen for Palestina

- Engasjementet for palestinernes sak er sterkt hos LOs ledelse og medlemmer. LO-kongressen vedtok en omfattende uttalelse om situasjonen i Palestina, der det å arbeide for en internasjonal boikott av Israel er et av flere punkter, skriver LOs andre nestleder Roger H. Heimli i dagens Klassekampen.

Internasjonalt

Les kronikken i sin helhet her.

LO følger opp kampen for Palestina

Sara Bell, tar i Klassekampen 25. juni opp LOs oppfølging av vedtaket om Israel-boikott fra siste LO-kongress. Engasjementet for palestinernes sak er sterkt hos LOs ledelse og medlemmer. LO-kongressen vedtok en omfattende uttalelse om situasjonen i Palestina, der det å arbeide for en internasjonal boikott av Israel er et av flere punkter. Det stilles flere andre, klare krav til Israel og til norske myndigheter. Vi krevde at blokaden av Gaza må oppheves, stans i bosettingene, at muren rives og at flyktningene må få vende hjem. Vi krevde en demokratisk statsløsning med like rettigheter for alle. Vi ba norske myndigheter anerkjenne Palestina som stat og arbeide for fullt palestinsk medlemskap i FN. Vi krevde forbud mot import fra bosettinger og israelske industrisoner på Vestbredden. Vi krevde at norske myndigheter trekker statens pensjonsfond utland (SPU – oljefondet) ut av selskaper som har eller bidrar til aktivitet på okkupert land.

LO-sekretariatet behandlet i fjor en omfattende sak om hvordan vi skal følge opp alle sider av det sterke Palestina-engasjementet. Jeg skal her bare kort nevne LOs arbeid for at Norge skal innføre retningslinjer for næringsvirksomhet og utdannings- og forskningssamarbeid, og arbeidet for å endre SPUs investeringer i selskaper som bidrar til aktivitet i de okkuperte områdene.

Det siste er viktig ikke bare fordi fondet gjennom investeringene bidrar til å opprettholde de ulovlige bosettingene, men også fordi fondet et en viktig internasjonal aktør som setter standarder for hvilke etiske vurderinger som ligger til grunn for investeringene.

Ett av vedtakene i kongressens Palestina-uttalelse er å arbeide for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Også dette har LO lagt mye arbeid i å følge opp, noe som reflekteres i sekretariatets vedtak fra 2018. En internasjonal boikott av Israel krever nødvendigvis at vi jobber for å få med oss fagforeningskamerater over hele verden, og siden 2017 har vi argumentert for LOs syn, forsvart og forklart – overfor fagforeningskamerater fra andre land som ikke alltid deler vårt syn på Midt østen-konflikten eller på boikott som virkemiddel.

Under den internasjonale ETUC-kongressen i København i 2018 var boikottspørsmålet trolig den saken LO markerte seg aller tydeligst på. Vi lyktes dessverre ikke å overbevise flertallet. Tvert imot var det sterke krefter som jobbet for en langt mer dempet kritikk av Israel enn den som ble vedtatt. Det er med andre ord få vedtak fra LO-kongressen i 2017 som har fått en så grundig og omfattende oppfølging som Palestina-vedtaket, herunder vedtaket om å arbeide for en internasjonal boikott av Israel. Det engasjementet vil fortsette også resten av kongressperioden.

Roger H. Heimli, 2. nestleder i LO

Kontakt