FNs arbeidslivsorganisasjon slår alarm

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: ILO

FNs arbeidslivsorganisasjon slår alarm

Koronapandemien har på kort tid hatt en urovekkende kraftig effekt på alle arbeidsmarkeder over hele verden. 2.7 milliarder arbeidere, eller 81 prosent av verdens totale arbeidsstyrker er rammet, En rekke sektorer står overfor katastrofale tap. For å unngå enda større ulikhet og fattigdom må det innføres tiltak raskt, fastslår Guy Ryder, generaldirektøren i ILO.

Internasjonalt

ILO er FNs eldste organ og det eneste som er 3-partssammensatt, det vil si at det består av verdens regjeringer, arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner som sammen møtes for å løse utfordringer knyttet til globalt arbeidsliv.

Millioner av arbeidstakere går rett ut i arbeidsledighet
Konsekvensen av pandemien er at millioner av arbeidstakere går ut i arbeidsledighet og tilsvarende inntektstap. Selv om det ikke foreligger eksakte data enda, indikerer ILO at reduksjonen av totale årsverk vil bli 6.7 prosent i andre kvartal av 2020, dette tilsvarer 195 millioner fulltidsansatte.

I følge Guy Ryder kan effekten deles opp i to; sektorer og land som er spesielt utsatt.

Handel, detaljhandel, reiseliv, hotell, restaurant og produksjonsbedrifter på den ene siden, samt lav- og middelinntekts land på den andre. Spesielt land med store innslag av uformell økonomi, der det ikke foreligger formelle kontrakter eller adekvate helsesystem.

Krisen rammer alle, uansett utgangspunkt
Selv om disse er spesielt utsatt, er ingen skjermet. Heller ikke der en har gode ordninger på plass. Globalt ser en altså på at 200 millioner heltids stillinger over hele verden forsvinner, og dette inkluderer 12 millioner stillinger i Europa. Ryder understreker at dette er det største økonomiske og sosiale dramaet verden har opplevd siden den store depresjonen i 1930 årene. Tirsdag denne uken spådde Det internasjonale pengefondet (IMF) et globalt vekstfall på 3% for 2020.

Guy Ryder mener imidlertid at situasjonen i 2020 er en helt annen i dag enn under finanskrisen i 2008. På spørsmålet om vi raskt kan få vekst igjen, sier han at de økonomiske og sosiale konsekvensene denne gangen er resultatet av tiltakene vi iverksetter for å bekjempe koronapandemien, og ikke på grunn av underliggende ubalanse i markedene, slik en hadde i 2008.

ILO jobber med tre hovedspor i tillegg til helse
Han forteller videre at ILO fokuserer på å hjelpe medlemslandene på tre hovedområder nå:

  • Beskytte ansatte som fortsetter å jobbe
  • Iverksette tiltak for å opprettholde ansettelsesforhold i selskaper
  • Støtte arbeidere gjennom sosial beskyttelse

Ifølge Ryder må helse forbli prioritert, men en må finne løsninger å få arbeidere tilbake i jobb. Dette må gjøres på en kontrollert og styrt måte. 

Offentlige midler må brukes for å stimulere bedrifter til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser.

-Det spiller ingen rolle hvor i verden eller innenfor hvilken bransje, denne krisen har stor innvirkning på verdens arbeidsstyrke. Politikk og responser må ha fokus på umiddelbar støtte til arbeidere og bedrifter for å sørge for levebrød og økonomisk levedyktige bedrifter. Spesielt for hardt rammede sektorer og utviklingsland, slår Ryder fast.

Utviklingslandene har fortsatt det verste i vente
I en tid hvor flere land vurderer de første tiltakene for å avslutte nedstengningen av samfunnene, sier Ryder at de tror det verste ennå ikke har nådd utviklingslandene. I disse landene jobber de fleste i uformell sektor, i prekære stillinger, uten sosial beskyttelse og med få, om noen, ressurser.

Vi står nå overfor et annerledes globalt drama enn tidligere og den virkeligheten må vi ta inn over oss, avslutter Ryder.

Se mer om ILO og korona her: