Et angrep på demokratiet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

Et angrep på demokratiet

En samlet fagbevegelse er sjokkert over stormingen av kongressbygningen midt i hjertet av USAs hovedstad, oppildnet av president Trump. Det lyktes heldigvis ikke å hindre den formelle bekreftelsen av Biden som landets neste president og undergrave demokratiet.

Internasjonalt

Sterke og aktive fagorganisasjoner bidrar i utvikling og stabilisering av demokratier
-Demokrati og demokratibygging er helt grunnleggende for fagbevegelsen i alle land. USA har sterke politiske institusjoner bygget på demokratiske verdier. Disse så vi truet denne uken. Dette er svært urovekkende. Vi i LO deler og stiller oss bak fordømmelsen fra internasjonal fagbevegelse av det uvirkelige og skremmende kaoset vi så i Washington denne uken, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen som i dag har sendt brev til amerikansk LO.

ITUC: Demokratiet vanæret denne uken
Internasjonal fagbevegelse ITUC uttaler at det vi bevitnet var en skamfull og vanærende krenkelse av demokratiet. Flere liv gikk tapt.

«Trusler og faktisk voldsbruk for å angripe demokratiske prosesser er fullstendig uakseptabelt», sier generalsekretæren i  ITUC,  Sharan Burrow.

Hun står solidarisk med alle som forsvarer demokratiet, ikke minst våre fagforeningskolleger i USA.

Videre takker hun alle som hjalp til, slik at godkjenningsprosessen av den nyvalgte presidenten kunne fortsette i kongressen bare timer etter angrepene.

Enorme ulikheter vokst frem siden 80-tallet
USA er et samfunn mer splittet og polarisert enn noensinne. Mye av årsaken til dette og fremveksten vi ser av ytterliggående radikale krefter er resultat av villet politikk.

-Det amerikanske samfunnet har forandret seg kolossalt fra de første tiårene etter krigen der økonomisk utjevning og økt velstand ble skapt gjennom en progressiv sosialpolitikk. De aller fleste følte seg i større grad inkludert og representert. Dette ble kjempet frem av og gjort i samarbeid med sterke og representative fagforeninger, understreker LO-lederen.

Fra 1981 etter at Republikaneren Ronald Reagan endret streikelovene og sparket alle de fagorganiserte i flygelederstreiken ble fagbevegelsen sterkt svekket. Organisasjonsgraden i USA var på 10.3 prosent i 2019, med 14.6 millioner fagorganiserte. Til sammenligning var tallene i 1983 på 20.1 prosent og med 17.7 millioner. USA har endret seg dramatisk. Dette bildet har blitt forverret gjennom stadig dårligere jobbsikkerhet, forverring av pensjoner, helse og omsorg, samt frykt for soliditeten til Social Security og Medicare.

-Ulikhetene har akselerert over mange tiår. Vedvarende ulikhet skaper en giftig cocktail av mistillit og mistro, polarisering, fragmentering, ustabilitet, uro og utrygghet. Det vi nå ser viser med tydelighet hva dette kan føre til, sier Gabrielsen.

LO står solidarisk med amerikansk fagbevegelse
Gabrielsen har på vegne av LO sendt brev til LOs søsterorganisasjon i USA, AFL-CIO. (The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations). LO uttrykker solidaritet, støtte og håp om at den nye administrasjonen kan føre til større samhold.

Landsorganisasjonen AFL-CIO består av 55 nasjonale og internasjonale fagforeninger og representerer mer enn 12 millioner arbeidere. Lederen Richard Trumka beskriver hendelsene denne uka som det største angrepet på demokratiet siden borgerkrigen. Han legger heller ikke skjul på at dette er en følge av år med presidentens løgner og konspirasjonsteorier.

Under valgkampen var amerikanske AFL-CIO svært aktive i å mobilisere folk til å bruke stemmeseddelen og nær alle fagforeningene utenom politiforbundet støttet Biden. Fasiten viser rekordoppmøte og 58% av alle fagorganiserte stemte for Biden og Harris.

Deres budskap var tydelig: Denne gangen handler det ikke først og fremst om valget 2020, men det handler om kampen for demokratiet.

AFL-CIO håper nå at kongressen og Biden så snart som mulig kan signere  «Protecting the Right to organize (PRO) Act». Denne skal sikre at enhver arbeidstaker som ønsker å danne eller bli med i en fagforening er i stand til å gjøre dette fritt og rettferdig.

Les brevet fra LO til AFL-CIO her.pdf

Se pressemeldingen fra ITUC her

Kontakt