eSwatini- opposisjonen trues til taushet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Demonstrasjoner i eSwatini i oktober ble møtt med politivold.

eSwatini- Politiske aktive trues til taushet

Partikontorene til PUDEMO, Kommunistpartiet og flere fagforeninger ble fredag 20. desember raidet av myndighetene. Dette etter en lang tid med demonstrasjoner. 13. november 2019 sendte statsministeren i eSwatini en uttalelse der han understreket at "det er alle ansvar å respektere og beskytte integriteten til Kongen og Ingwenyama som statsoverhode" og at "regjeringen ikke vil tolerere negative uttalelser mot kongens og monarkiets institusjon.

Internasjonalt

Kong Mswati III styrer et land omringet av Sør- Afrika og Mosambik. Alle offentlig midler brukes på kongens familie mens de resterende 1 100 000 innbyggerne i landet lider nød. Befolkningen kunne nylig se ankomsten av en stor flåte av luksusbiler for kongen og hans 15 koner. Samtidig fengsles fremtredene personer som ytrer kritikk for kongens maktmisbruk. Reuters meldte fredag 20.desember om nye fengslinger av opposisjonspolitikere.

Politiske partier er forbudt i eSwatini i 1973. Det er 10 partier i landet, men 8 av disse partiene har sterke bånd til kongen og regnes ikke som en trussel. People's United Democratic Movement (PUDEMO) og Kommunistpartiet er de eneste Konge og regjeringskritiske partier. PUDEMOs ungdomsparti, Swaziland Youth Congress (SWTOCO), var ledet frem av Bheki Dlami frem til 2019, bosatt i Bergen og for mange tillitsvalgte og politikere i Norge kjent som en frihetsaktivist for eSwatini. PUDEMO og SWTOCO er begge en viktig samarbeidspartner med TUCOSWA og sammen er har de en fremtredende rolle for håp om endring.

Alt forsøk på opposisjonsarbeid fører til fengsel og tortur. En gjennomgående metode ladets regjering bruker både mot opposisjonen og fagbevegelsen, noe som også er et effektivt hinder for at informasjon spres ut av landet. Media er statskontrollert og all uavhengig media er forbudt. I følge Human Right Watch sin årlige rapport er det lite som tyder på at landet ønsker endring.

Fagbevegelsen er beskyttet av lovverket med forpliktelser gjennom ILO, men i praksis er de kontinuerlig under overvåking og all streik og demonstrasjoner slås brutalt ned på i form av skyting og brutal vold.

I oktober ble 30 statlig streikende arbeidere i statlig sektor beskutt av politiet. Generalsekretæren i fagforbundet for statlige ansatte, NAPSAWU, er en av de som er beskutt av politiet under opptøyene. Fremfor dialog og forhandlinger ga regjeringen utrykk for at streiken er ulovlig og en trussel mot rikets sikkerhet.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen reagertemed et protestbrev til eSwatinis statsminister Ambrose Mandvulo Dlamini med en klar beskjed om at volden mot fagbevegelsen må stoppe og at organisasjonsfriheten og menneskerettighetene må respekteres.

TUCOSWA har tatt initiativ til dialog med fagbevegelsen, opposisjon og regjeringspartiene i Mosambik og Sør-Afrika i håp at et regionalt press kan skape endring i eSwatini.

Sør-Afrika er regionens stormakt og sitter med nøkkelen til endringer i regionen, men grunnet flere nasjonaleide industrier i eSwatini er det liten vilje i å endre landets utenrikspolitikk. Under ANCs storhetsperiode på 90- tallet overtok sentrale partimedlemmer flere av de nasjonale industribedriftene og gruvene. Lite transparente prosesser over år har gjort at korrupsjon er blitt utbredt og regjeringen har svært liten kontroll på industrien.

President Ramaphosa, som var en av grunnleggerne av COSATU, var selv en beryktet bedriftsleder som slo ned på all form for organisering i sitt gruveselskap. Han er i dag en av Sør-Afrikas rikeste med investeringer i hele regionen. En av de største gruvene i eSwatini er eid av ANC og de har derfor ingen interesse av å endre forholdene i eSwatini.

Grunnet den økonomiske krisen i eSwatini er det få medlemmer som faktisk får betalt lønn og fagbevegelsen blir svekket og sårbar. LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik møtte selv TUCOSWA i november og så behovet for å fortsette prosjektsøtten til fagbevegelsen. Prosjektet vil støtte opp om organisering, nye og bedre tariffavtaler, få kvinner inn i ledende posisjoner og bidra til politisk gjennomslag for fagbevegelsen.

LO støttet fagbevegelsen i eSwatini siden 90 tallet og er nå i gang med et anstendig arbeidsprosjekt med TUCOSWA for perioden 2019-2023.

Kontakt