Colombia: Plantasjearbeidernes kamp gav frukter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

Colombia: Plantasjearbeidernes kamp gav frukter

Over 50 år med borgerkrig har gjort Colombia til et av verdens mest voldsherjede land. Å være tillitsvalgt kan være direkte livsfarlig, ofte ser en omfattende bruk av vold, trusler, frihetsberøvelse og drap for å undergrave fagbevegelsens rolle. Da er det ekstra givende å se at kampen for faglige rettigheter ikke bare fortsetter, men også nytter.

Internasjonalt

LO rapporterer hvert år på samarbeidet vi har med fagbevegelsen verden over. Gjennom vårt solidaritetssamarbeid bidrar vi til å bygge sterke fagorganisasjoner. Dette gjøres gjennom støtte til organisering, kollektive forhandlinger, sosial dialog, likestilling og politisk påvirkningsarbeid. Målet er å bidra til anstendig arbeid i utviklingsland. I Colombia har LO siden 2006 samarbeidet med den største landsorganisasjonen CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia), samt flere tilsluttede forbund.

Colombia på topp ti-listen over verdens verste land for arbeidstakere
Colombia var også i 2019 på topp ti-listen over verdens verste land for arbeidere. Myndighetenes og arbeidsgivernes antifagforeningspolitikk førte igjen til en økning av vold og forfølgelse for CUT sine medlemmer.

Faglige tillitsvalgte og medlemmer samt deres familier lever under en konstant frykt for livet, og organisering medfører ofte utestenging fra arbeidsplassen. De colombianske myndighetene har gjort lite eller ingenting for å bidra til etterforskning og oppklaring av vold og drap rettet mot faglige tillitsvalgte og menneskerettighetsforkjempere.

Nesten 64% arbeider i uformell sektor. Minstelønnen er på UDS 250, men de fleste arbeidsplassene finnes innen service og landbruksnæringen hvor lønningene er langt under dette.

Organisasjonsgraden er på bare fire prosent. CUT mener at mye av grunnen til at den er så lav er at landet ikke har en reell trepartsstruktur. Lovverket som omhandler fagforeninger er også ytterligere strammet inn. LO og CUT ser nå på sammen om å dele erfaringer fra Norge på rekrutterings-kampanjer spesielt rettet mot ungdom.

En skjør fredsavtale vakler videre og makten utfordres
To politiske partier dominerer, Det liberale parti og Det konservative parti, og disse har tradisjonelt delt makten seg imellom. Nå møter de derimot motstand fra Bogotas nye, og første kvinnelige, ordfører Claudia Lopez. Hun representerer Den grønne alliansen og oppleves som noe nytt, med saker som økt sosial rettferdighet, valgreform og økonomisk bærekraft i sitt program.

Colombias politikk er preget av reformiver og privatisering med konkurranseutsetting av offentlige tjenester til dårligere og mer usikre ansettelsesvilkår, tilbakevendende korrupsjonsanklager, samt uthuling og endring av den skjøre fredsavtalen som ble inngått mellom tidligere president Santos og FARC-geriljaen. Blant annet har den nye presidenten stoppet arbeidet med fredspanelet. Panelet, som skulle vurdere amnesti for tidligere geriljasoldater, var en sentral del av den opprinnelige fredsavtalen.

CUT har aktivt støttet opp om fredsavtalen. De har lansert forslag som rett til å organisere seg og føre kollektive forhandlinger for tidligere geriljasoldater som skal integreres i arbeidsmarkedet.

Bananplantasjearbeidere – et lyspunkt som viser at det nytter
Landbrukssektoren i Colombia har i årevis vært preget av utnyttelse av ansatte og brudd på rettigheter. Med det bakteppet er organisering av arbeidere på plantasjene selvsagt svært utfordrende, men systematisk arbeid gir resultater til slutt.

I løpet av 2019 lyktes CUT og forbundet  SINTRAINAGRO å forhandle frem en forbedret kollektivavtale for arbeidere i bananindustrien i Urabá-regionen. Avtalen omfatter 22.000 medlemmer. Dette er et svært positivt signal som gir håp i et land og en sektor som har opplevd flere tiår med vold fra gerilja, paramilitære og statlige aktører.

Forhandlingene varte i to måneder og kollektivavtalen er på to år (september 2019 - september 2021). Avtalen gir bananplantasjearbeiderne fast jobb og økt kjøpekraft, med en gjennomsnittlig inntekt som er 1,8 ganger høyere enn minstelønnen. Avtalen inkluderer også økt bidrag til et boligfond, samt fordeler innen rekreasjon, utdanning, idrett og kultur.

Dette var sentrale elementer i  forbundets krav i forhandlingene og de fikk gjennomslag for  midler til støtte for kjøp av bolig, utdanning og helsehjelp. Arbeidsgiverne skal bidra med midler tilsvarende 100 norske kroner per netto hektar plantede bananer inn til et felles boligfond. Mer enn 65% av arbeiderne i Urabá har nå egen bolig som et resultat av dette boligfondet.

Avtalen mellom partene i bananindustrien gir ikke bare håp, men den synliggjør også styrken i sosialdialog og samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Det har vist hvor viktig det er å ha et godt og skolert forhandlingsteam og hva kollektive forhandlinger kan utrette.

Prosjektsamarbeidet med LO spilte en vesentlig rolle for CUT og SINTRAINAGRO i å oppnå denne avtalen. Gjennom å bygge forhandlingsteamets kapasitet og støtte den colombianske partneren i å tegne veikartet bidrar en til å oppnå anstendig arbeid for tusenvis av arbeidere.

Kontakt