Colombia: Pandemien truer fredsavtalen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Istock

Colombia: Pandemien truer fredsavtalen

All land i verden kjemper mot korona og dens innvirkning på helse og samfunn. I Colombia forteller våre partnere i CUT at volden eskalerer i skyggen av pandemien og at drapene på lokale fagforeningsledere og menneskerettighetsaktivister øker, på tross av fredsavtalen.

Internasjonalt

LO har siden 2006 samarbeidet med den største landsorganisasjonen CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia). Over 50 år med borgerkrig har gjort Colombia til et av verdens mest voldsherjede land. Å være tillitsvalgt kan være direkte livsfarlig. Mange tillitsvalgte og medlemmer samt deres familier lever ofte med konstant frykt for livet.

Pandemien herjer også i Colombia
Colombia har registrert over 28.000 dødsfall og runder snart 800.000 smittede. Smittetallene øker nå raskt i de største byene Cali, Medellín og Bogotá.
Det nasjonale helsesystemet er mangelfullt og har dårlig behandlingskapasitet. Det er blitt innført noen økonomiske støtteordninger, som 36 måneders utsettelse av betaling av elektrisitet og olje til oppvarming, men støtte fra myndighetene er generelt svært begrenset. Mange folk leter etter arbeid, spesielt i uformell sektor. Landet er nå i en dyp resesjon med forventet underskudd på 8.2 prosent i 2020 og med en arbeidsledighet på 34 prosent for menn og 43 prosent for kvinner.

Colombia er verdens 4 største eksportør av bananer og sender 90% av sin produksjon til Europa. Da myndighetene innførte karanteneregler utelot de nettopp landbrukssektoren. Det førte til at bananplantasjearbeidene gikk ut i streik. De kunne ikke godta at deres helse og sikkerhet ble ofret for økonomien.

Viruset har ført til ytterligere usikkerhet for lokale tillitsvalgte og deres trygghet.  Væpnede og paramilitære grupper har utnyttet innførte bevegelsesbegrensninger til å konsoliderer seg og få mer kontroll.

Fredsavtalen fra 2016 snart en av pandemiens offer
Colombias fagforeningsledere og menneskerettighetsaktivister står altså ikke bare midt i en ny smittebølge, men også en ny volds og drapsbølge. Uroen og drapene tillegges opphevelse av fredsprosessen og pandemien i kombinasjon.

CUT har hele veien aktivt støttet opp om fredsavtalen. De frykter nå at den skjøre fredsavtalen som ble inngått mellom tidligere president Santos og FARC-geriljaen snart bare er et tomt skall. Fredspanelet, som skulle vurdere amnesti for tidligere geriljasoldater og var en sentral del av den opprinnelige fredsavtalen, er stoppet.

  • I følge CUT fører opptrappingen av vold og utnyttelsen av viruskrisen skapt av pandemien til økt trakassering og stigmatisering av lokale ledere fra paramilitære på ytre høyre.
  • 26.oktober ble drapstrusler sendt til presidenten i Colombiansk LO og til styret i lærerforbundet. De kom i form av en begravelseskrans med teksten «hvil i fred», samt 16 lys og 16 dødsannonser skrevet med hver sitt navn. Truslene kom etter at fagorganisasjonene hadde arrangert protester over at de sosiale og økonomiske forholdene er ytterligere forverret i kjølvannet av pandemien. Lærerforbundet leder også et initiativ for å fremme skoler som 'soner for fred' i lokalsamfunnene.
  • I september tok ungdommen til gatene i Bogota inspirert av Black lives matter bevegelsen protesterte de mot en ung gutt som var blitt banket opp av to politimenn. Protestene ble brutalt slått ned.
  • 1.100 fagforeningsmedlemmer og menneskerettighetsaktivister har blitt drept siden fredsavtalen trådte i kraft  og 87% av alle drepte fagforeningsledere i Colombia har vært tilknyttet CUT.

Dette er svært bekymringsfullt da fagforeningsledere og andre er de som sterkest står opp for fredsavtalen og som støtter ofrene i konflikten. Når disse nå igjen er under angrep svekkes fredsavtalen ytterligere. Det blir åpenbart for alle at myndighetene ikke klarer å beskytte det sivile samfunn og lokalsamfunnene. Den folkelige oppslutningen rundt avtalen synker som resultat.

CUT mistenker regjeringen for bevisst la uroen bre om seg. At de ikke tilslutter seg fredsprosessen fordi den ble fremforhandlet av politiske motstandere i den forrige regjeringen. De bryter med landets forpliktelser nedfelt i avtaler med ILO og andre internasjonale organisasjoner.

CUT håper fortsatt på dialog som løsning
CUT forlanger dialog med myndighetene for å finne en politisk løsning. -Hva håper de kan gjøres for å bedre situasjonen?

Regjeringen bør sørge for at de paramilitære blir straffeforfulgt. De må prioritere folks sikkerhet, særlig ved gjennomføring av militære operasjoner. Avmilitariserings og avvæpningsprogrammene nedfelt i fredsavtalen må gjenopptas og styrkes. Kokainproduksjonen og kampen mellom produsentene er svært ødeleggende. Distrikts-reformer må på plass som kan løsne litt på grepet den massive illegale økonomien har på folk.

Det er med andre ord fortsatt en lang vei å gå. Håpet som fredsavtalen gav om en endelig slutt på borgerkrigen er i ferd med å dø ut, i takt med at konsekvensene av pandemien brer stadig mer om seg. Men CUT kjemper videre for avtalen, også i pandemiens tid.

Les mer og signer Labourstarts kampanje for stopp av dødstrusler til Colombias lærere og tilitsvalgte her

Kontakt