Bærekraftsmålene nasjonalt og internasjonalt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Bærekraftsmålene nasjonalt og internasjonalt

LO er på plass når det årlige High-level Political Forum (HLPF) arrangeres i FN New York nå i juli, i år digitalt. HLPF er FNs plattform for å følge opp nasjonal og global implementering av bærekraftsmålene.

Internasjonalt

­På FN toppmøtet skal utvalgte land rapportere på hvordan de ligger an. Og i år skal altså Norge opp til «eksamen». I den norske delegasjonen sitter LO, sammen med blant annet NHO og LO har holdt flere innlegg på vegne av Norge.

LOs innspill nasjonalt

LO har valgt ut fire av bærekraftsmålene i vårt arbeid. Det er anstendig arbeid, kampen mot klimaendringene, ulikhet og mer likestilling.

En rekke ganger har LO og forbundene spilt inn fagbevegelsens prioriteringer opp mot regjeringens arbeid, både med Norges statusrapport til FN og ikke minst i forbindelse med  regjeringens handlingsplan.

LOs innspill internasjonalt

Men visste du at LO og Unio i samarbeid med internasjonal fagbevegelse ITUC også har gjort en egen uavhengig internasjonal evaluering av Norges arbeid med bærekraftmålene? Den viser blant annet at regjeringens arbeid med bærekraftsmålene kom for seint i gang, og at innsatsen foreløpig  har vært for fragmentert.

ITUC-rapportene fra 22 fagorganisasjoner i fra 14 land ser på i hvor stor grad ulike myndigheter tar med og konsulterer partene i arbeidslivet i utarbeidelsen av nasjonale planer for å nå bærekraftsmålene. De analyserer også status og fremdrift på utvalgte bærekraftsmål, samt hvilken effekt den globale pandemien har på disse.

Et anstendig arbeidsliv med involvering av partene er en viktig forutsetning for å nå målene da Anstendig arbeid gjennomsyrer mange ulike politikkområder og nesten alle mål og delmål i bærekraftsagendaen har koblinger til arbeidslivet. Det er derfor viktig at Norges ambisjoner og prioriteringer spisses i konsultasjon med partene i arbeidslivet og sivilsamfunnet for å nå målene.

Lurer du på hvordan Norge fremstår?  Les faktaflaket her:

 

Kontakt

Kontakt