8 mars og fagbevegelsen verden rundt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

8 mars og fagbevegelsen verden rundt

Over hele verden markerer og feirer fagbevegelsen kvinnedagen i dag. Pandemien både begrenser markeringer og påvirker tema, men selve dagen - den stopper den ikke!

Internasjonalt

Pandemien har forandret mye, ikke minst i arbeidslivet. Mange har mistet jobben og mange har yrker som er mer utsatte. Kvinner er overrepresentert i utsatte bransjer som restaurant og hotell. De er også overrepresentert i frontlinjene, i varehandel, omsorgs- og helsetjenester og renhold. Mange har ikke kunnet beholde jobben på grunn av stengte skoler og reduserte barnehageplasser. I tillegg er kvinner de fleste steder hovedomsorgsperson i hjemmet.

Pandemien har gitt dette ny oppmerksomhet, de strukturelle ulikhetene blir enda mer åpenbare. Den har blottlagt hvordan samfunn svikter kvinner i arbeidslivet.  Håpet er nå at det kan føre til endring og at disse yrkene nå må verdsettes mer.

Norsk og internasjonal fagbevegelse sammen

Både norsk LO og internasjonal fagbevegelse ITUC setter konsekvensene av å arbeide i frontlinjene på dagsorden 8.mars. Pandemien har i enda større grad avkledd og synliggjort de eksisterende strukturelle ulikhetene. Og forsterket de. Kvinner opplever i større grad pandemiens helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser. I mange land opplever kvinner økning i diskriminering, ekskludering, vold og overgrep.

ILO og ETUC: #InvestInCare #RatifyC190

FNs arbeidstakerorganisasjon ILO arbeider nå for ratifisering av en ny internasjonal konvensjon, nr 190. Den har som formål å gi beskyttelse for alle typer overgrep i et arbeidsliv i endring, også de digitale og som skjer i hjemmet.

Europeisk fagbevegelse ETUC benytter årets 8.mars til å løfte frem viktigheten av konvensjon 190, spesielt sett i lys av pandemien.

ETUC legger frem en rapport der de har spurt kvinnelige tillitsvalgte over hele Europa om arbeidsgivers innsats mot trakassering i lys av pandemien. Den viser at de færreste har retningslinjer og bevissthet rundt hjemmekontor, nettsjikane og online, så vel som offline, trakassering. Mange av de spurte tillitsvalgte er svært bekymret for konsekvensene.

ETUCs visegeneralsekretær Esther Lynch sier:

- Vold og trakassering er en uakseptabel realitet for mange kvinner.  Det er åpenbart at arbeidsgivere og myndigheter ikke har hengt med Covid-realitetenes verden med tanke på utvikling av forebyggende politikk. Og legger til:

-Pandemien har skapt flere nye trusler for kvinner på jobb. Det kan være vold fra kunder og klienter som nekter å overholde smittevernhensyn, nye former for seksuell trakassering på nett, samt økt vold i hjemmet ved hjemmekontor.

Internasjonal fagbevegelse krever en ny sosial kontrakt

I en bred allianse krever ITUC på 8.mars at det opprettes en ny global, sosial kontrakt. Formålet er å reparere tillit og å gjenoppbygge demokratier. Det skal gjøres ved å løfte frem følgende tiltak:

  • Rettigheter: garantere arbeidstakerrettigheter og beskyttelse for alle kvinner. Alle skal kunne leve og jobbe uten vold og trakassering.
  • Jobber: Invester i velferd. Dette vil skape millioner av etterlengtede stillinger basert på anstendig arbeid og reduserte klimautslipp. Det vil minske økonomisk ulikhet og ulikheter mellom kjønnene. Og det vil øke tilgjengelighet og kvalitet på velferdstjenester for alle.
  • Sosial beskyttelse: Også kvinner ansatt i uformell sektor har krav på beskyttelse. Det må opprettes et globalt sikringsfond for å få dette til så snart og effektiv som mulig.
  • Likestilling: Sikre lik og rettferdig deltakelse for kvinner på alle områder, både økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle.
  • Inkludering: Avskaffe alle systemer for undertrykking og som ekskluderer mennesker basert på kjønn, rase, klasse, nasjonalitet, funksjonsgrad, alder, seksuell orientering eller kjønnsidentitet.

Her finner du mer om hvordan dagen markeres kloden rundt:

Se FNs arbeidslivsorganisasjon ILOs markering her

Se ITUCs generalsekretær Sharon Burrow hilse 8.mars her

Se ETUCs markering her:

Se Industriall sin markering her:

Se den internasjonale lærerfederasjonens markering her:

Se den internasjonale mat og landbruksfederasjonens IUF markering her:

Se markeringen til den internasjonale fagforeningen for offentlige ansatte PSI her:

Se den internasjonale bygnings- og trearbeiderfagforening BWI markering her:

Se spansk fagbevegelse UGT og CCOO fellesuttalelse her

LOs samarbeidspartner i Kambodsja, bygningsarbeiderforbundet BWTUC, markerer 8.mars med egen film i anledning dagen!

Filipinene: Diktatoren Duertes forfølgelse av kommunister og aktivister tok en ny og alvorlig vending denne helga med flere drap, også på faglige tillitsvalgte. Filippinsk LO benytter kvinnedagen til å få oppmerksomhet om hva som skjer. Se deres viktige markering her: