25 år siden Beijing-plattformen for kvinners rettigheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

25 år siden Beijing-plattformen for kvinners rettigheter

Ny giv i det globale likestillingsarbeidet? LO og Fagforbundet var i forrige uke representert på møte i FNs ECE-region.

Internasjonalt

I 2020 er det 25 år siden den store kvinnekonferansen i Beijing. Konferansen vedtok "The Beijing Declararation and Platform for Action". 

Med dette jubileet som utgangspunkt, gjennomfører FN og UN Women en stor prosess der først medlemsland og deretter de ulike regionene rapporteres på status.

Les mer om 25-årsjubileet her

Hovedmarkeringen av jubileet vil skje under FNs kvinnekommisjon i mars 2020. 

29.-30. oktober var det møte i FNs ECE-region, som består av Europa, Nord-Amerika, Kaukasus og Israel. Med her, var både en norsk delegasjon av sivilsamfunnsaktører og en delegasjon fra ITUC, International Trade Union Confederation. 

- Det er veldig positivt og viktig at FN igjen gir det brede likestillingsarbeidet et løft, sier spesialrådgiver i LO, Synnøve Konglevoll som deltok på møtet. 

Fagbevegelsens innspill på møtet

- Rapporteringene viser at tross en positiv utvikling i flere land, er det i for få land og utviklingen går for sakte. Motkreftene er dessverre sterke. 

Om Beijing-plattformen

  • Beijing-plattformen var den mest progressive plattformen for kvinners rettigheter og likestilling som hadde blitt vedtatt.
  • Plattformen har blitt stående som referansepunkt i det globale likestillingsarbeidet. 
  • Konservative og religiøse motkrefter har mobilisert mot plattformen. 
  • For den globale kvinnebevegelsen - og kvinner i fagbevegelsen - har det viktigste målet vært å unngå at konsensusen fra Beijing sprekker. 

Etter Beijing-plattformen har det blitt gjennomført statusrapport hvert 5. år. Men nå legger FN la inn et ekstra trykk, der de særlig løfter fram unge stemmer. 

Her kan du lese mer om Beijing-plattformen

Kontakt