1.mai lokalt, nasjonalt, globalt og digitalt!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

1.mai lokalt, nasjonalt, globalt og digitalt!

1.mai er arbeidernes kampdag og festdag. Rammen i år blir annerledes, den blir digital, men situasjonen verden står oppe i viser samtidig at dagen er viktigere enn noen gang. LOs hovedparole i år er Trygghet for helse og arbeid. Det er ikke LO alene om. Verden over samler fagbevegelsen seg rundt denne parolen. Og vi gir deg oversikten her. Bli med på markeringene, uansett hvor du er!

Internasjonalt

I år kan vi ikke samles fysisk. Kreativiteten og pågangsmotet er likevel større en noen gang, og i alle land og regioner ser en mange initiativer til store feiringer på nett.

Europa, mye bra, men også urovekkende politisk utvikling flere steder
Under emneknaggene #1MaySolidarity og #PandemicOfSolidarity skal europeisk fagbevegelse løfte frem arbeiderenes stemmer gjennom sosiale medier.

Over hele Europa forhandles det intenst med arbeidsgivere og myndigheter for å dempe effektene av krisen.

Mellom land deler fagbevegelsen gode eksempler og erfaringer på hvordan best takle situasjonen vi er oppe i. Inntektssikring for utsatte grupper og permitteringsordninger som sikrer rask tilbakeføring til arbeidslivet, midlertidige felleseuropeiske ordninger for erstatningsmekanismer ved tap av inntekt (som SURE) forhandles på plass, samt ikke minst styrket helse og sikkerhet for alle, og spesielt for arbeiderne i frontlinjene.

Samtidig er utviklingen politisk urovekkende flere steder i Europa. Både Polen og Ungarn har vært i søkelyset i forbindelse med den pågående pandemien. Regjeringene iverksetter tiltak for å styrke egne posisjoner på bekostning av demokratiske institusjoner og prosesser. I Polen har regjeringen suspendendert sosialdialogen i en tid der den trengs mest.  I Slovakia bruker regjeringen pandemien som unnskyldning for å hindre kvinner i å ta abort. 

Global markering digitalt, men sammen i solidaritet
1.mai arrangeres det en felles global markering der alle verdens fagforeninger kan delta. International Trade Union Confederation (ITUC) og alle de store globale fagorganisasjonene gjennomfører sammen en 12 timer lang sending med videoer og live-sendinger fra fagforeninger over hele verden. Sendingen starter kl 09.00 norsk tid. Og du finner den her

Viktigere enn noen gang
Parolen er Sikre jobber, Inntekt og Sosial Beskyttelse for Alle. De som står i frontlinjen innen helse og omsorg, og de som sørger for at vitale produkter og tjenester fortsetter å fungere løftes frem ekstra.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO anslår nå at hele 195 millioner fulltidsjobber kan forsvinne globalt innen utgangen av 2020 som en konsekvens av korona. 

Mange steder stilles det allerede spørsmål ved hvorfor regjeringer skal kjøpe ut store selskaper med offentlige støtteordninger hvis de samme selskapene permitterer ansatte og/eller betaler ut utbytte til aksjonærene.

Sist uke slo FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP) alarm om at verden står på randen av en sultpandemi. De frykter den verste humanitære krisen siden annen verdenskrig.

Bærekraftsmålene må legges til grunn for arbeidet fremover. I motsetning til finanskrisen i 2008, bør krisehåndteringen denne gangen skje nedenfra og opp. Sosial rettferdighet og solidaritet må stå sentralt.

ITUC ber verdens ledere forberede seg på kraftige reaksjoner og ettervirkninger etter pandemien. De etterlyser et globalt solidaritetsfond på linje med det som kom etter annen verdenskrig. Det bør begynne med et globalt fond for sosial beskyttelse som er rettet mot de fattigste landene.

ITUC har også identifisert følgende som må på plass:

  1. Globalt samarbeid og støtte til ikke-essensielle globale forsyningskjeder for å sikre kontinuitet, lønn og inntektsstøtte for arbeidere.
  2. Hastetiltak for den maritime sektoren og koordinering av hjemtransport og utplassering av sjøfolk.
  3. Støtte til arbeidsinnvandrere og slik at sikkerhetsgarantier og inntektsstøtte som gis til innbyggerne også dekker arbeidsinnvandrerne.
  4. Sikre respekt for grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen, inkludert helse, miljø og sikkerhet.

LOs partnere forhandler frem resultater
Oppi det hele finnes det mange lyspunkt. Arbeidet LOs samarbeidspartnere legger ned over hele verden viser at solidaritet og arbeiderkamp virker og er en viktig forutsetning for demokrati.

Tunisia
I Tunisia har landsorganisasjonen UGTT allerede bedt alle arbeidere om å donere en dags arbeidsinntekt til et koronafond for å hjelpe dem som har mistet inntekt. Nylig sikret UGTT også 1,5 millioner arbeidere i Tunisia å beholde jobbene sine gjennom koronakrisen som følge av en historisk avtale mellom dem og arbeidertakerorganisasjonen UTICA og myndighetene. I følge avtalen vil myndighetene bidra med USD 70 per arbeider og resterende lønn vil betales av arbeidsgivere.

Avtalen omfatter arbeidere innen sektorer som fisk, jordbruk, bygning, metall, tekstil, transport og hotell. Avtalen betyr mye for arbeidere i Tunisias private sektor som står uten sikkerhetsnett.

Filippinene
På Filippinene markerer LOs faglige partner Sentro dagen med å oppfordre fagforeninger og arbeidsgivere på alle nivåer for å vise solidaritet og gå i dialog og forhandlinger for å komme seg gjennom krisen. De krever også at det bygges opp et felles helsesystem, med flere helsearbeidere, større testkapasitet og full beskyttelse for frontlinjearbeiderne. Det må på plass bedre statlige støtteordninger og en inntektsgaranti for de mest utsatte. Noen steder på Filippinene er det total stengning av samfunnet og det fryktes at folk dør av sult før viruset.

SENTRO-medlemmer i Pepsifabrikkene har forhandlet frem en avtale som sikrer de ansatte ansiktsmasker, antibac, vitamin C, lønn under permisjon og eventuell nedstenging, samt fri transport til og fra arbeid. En tilsvarende avtale er også forhandlet frem av SENTRO-medlemmer i gruvebedriften Taganito Mines.

Tilbake på Youngstorget
Her i Norge sender LO direkte fra kl 11.00, med digitalt tog over hele landet fra kl 14.00.

-Det er i denne tiden vi virkelig erfarer hvor viktig solidaritet og fellesskap er. Hvor gjensidig avhengige vi er av hverandre, over hele verden. At alle er like mye verdt! Vi skal bruke 1. mai til å minne om det. Det sier LO leder Hans-Christian Garielsen og legger til:

-Og så skal vi minne om hvor viktig det er at vi har et godt organisert arbeidsliv og dyktige tillitsvalgte, et sosialt sikkerhetsnett og en sterk offentlig sektor. Både i normale tider og ikke minst når krisen rammer.

Bli med på markeringene her!

Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom arrangerer i samarbeid med Fagforbundet og LO årets 1.mai-konsert rett hjem til deg, «Sound of Solidarity»,.

1. mai  kl. 19.00 - live fra Rockefeller! Følg eventet her: https://www.facebook.com/events/206545680637091