- Vi må ta utfordringene på strak arm

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs førstesekretær Julie Lødrup på talerstolen under ILO-konferansen.
LOs førstesekretær Julie Lødrup på talersolen på ILO-konferansen 2019. Foto: Ida Viksveen Larsen.

- Vi må ta utfordringene på strak arm

- Vi har enorme oppgaver foran oss, og vi må ta de utfordringene på strak arm. Det haster. Anstendig arbeid, likestilling og klimarettferdighet er våre fremste bekymringer, sa LOs førstesekretær Julie Lødrup i dagens plenumsdebatt på ILO-kongressen i Genève.

Internasjonalt

Lødrup holdt innlegg i plenumsdebatten på vegne av norsk fagbevegelse og gratulerte ILO med 100-årsjubileumet. Hun understreket at ILOs visjon om å skape varig fred basert på sosial rettferdighet behøves mer enn noen gang.

- Med sin trepartsstruktur og anstendig arbeid som kjernen for sin virksomhet, er organisasjonen godt rustet til å bidra til at vi når FNs tusenårsmål og til å forebygge konflikt.

LOs førstesekretær berømmet komiteen som har lagt fram rapporten Future of Work om fremtidens arbeidsliv, som skal behandles av ILO-kongressen neste uke.

- Vi verdsetter at rapporten har satt mennesket i sentrum. For å sikre et godt arbeidsliv som ersosialt rettferdig, trengs statlig regulering. Et godt sosialt sikkerhetsnett og mulighet for livslang læring for alle er nødvendig.

LO-sekretæren mener vi trenger en sterkere offensiv for likestilling.

- Vi trenger en sterkere offentlig satsing på omsorgssektoren, med tjenester av høy kvalitet og anstendig arbeid for omsorgsarbeidere.

- Gode barnehager og eldreomsorg som alle har råd til er avgjørende for å sikre kvinnelig yrkesdeltakelse. Og sist, men ikke minst må vi skape et arbeidsliv som er fritt for vold og trakassering. Det er avgjørende hvis vi vil ha et inkluderende arbeidsliv, sa LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Les innlegget i sin helhet her (kontrolleres mot framføring.

Kort om ILO

ILO ble grunnlagt etter første verdenskrig. Ved etableringen av FN etter andre verdenskrig, ble ILO FNs særorganisasjon for arbeidsliv. Det unike ved ILO er at det er den eneste FN-organisasjonen som er en trepartsorganisasjon, og som styres av både myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Norge var en av stifterne av ILO i 1919 og har siden vært en aktiv deltaker. Organisasjonen har arbeidet målrettet for å fremme full sysselsetting, arbeidstakerrettigheter, sosiale sikkerhetsnett og partssamarbeid i arbeidslivet. Grunnlaget for ILOs virke var forståelsen av at varig fred bare kan sikres gjennom sosial rettferdighet. I 1969, på sin 50-årsdag, ble ILO tildelt Nobels fredspris. 

Følg ILOs 108. arbeidskonferanse.

Og i sosiale medier #ILC2019 #ILO100