- En fredspris til fri og kritisk presse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

- En fredspris til fri og kritisk presse

Fredsprisen er en viktig anerkjennelse og støtte til Maria Ressa fra Filippinene og Dmitrij Muratov fra Russland, men også til pressefolk over hele verden. En fredspris til pressefrihet og modige journalister. LO gratulerer!

Internasjonalt

- Pressefriheten er under angrep, både fra autoritære krefter, men og fra falske nyheter, manipulasjon av den offentlige debatten og fakta under press. At det er to representanter for journalister over hele verden som tildeles fredsprisen, er svært gledelig, sier LOs leder Peggy Hessen Følsvik.

De to journalistene og redaktørene har i mange år har rettet kritisk søkelys mot autoritære krefter, sist ved gjennomføringen av de nylig avholdte nasjonale valgene i de to landene. LO berømmer tildelingen til de to nominerte og komiteens begrunnelse:

Viktig for faglige organisasjoner og demokrati

- Pressefrihet avdekker, forebygger og hindrer krig og konflikt. Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og helt avgjørende for å kunne bygge frie demokratiske samfunn. Uten ytringsfrihet og forsamlingsfrihet er det umulig å tenke seg frie fagforeninger. Ytringsfrihet er derfor en forutsetning for å bygge sterke, faglige organisasjoner som bidrar til demokratibygging, sier Hessen Følsvik.

LOs støtte til fagbevegelsen på Filippinene og Russland

LO har helt siden 1987 støttet fagbevegelsen og partnere på Filippinene i deres forsvar og kamp for faglige rettigheter, demokrati og menneskerettigheter. Mange opplever forfølgelse, anklager og kritikk fra myndigheter som har utført drap, angrep og fengsling av tillitsvalgte.

LO har i over tretti år samarbeidet med russisk fagbevegelse for å bistå, opprettholde og videreutvikle våre relasjoner som bidrag til styrkede faglige rettigheter, partsamarbeid og det sivile samfunn i Russland.

Les mer om LOs internasjonale arbeid her!

 

 

Kontakt